EU:S FRAMTID

Stellinger om unionstalet: Bra fokus på konkurrenskraft

En blandad giv. Så beskriver Anna Stellinger, Svenskt Näringsliv, kommissionsordförande Ursula von der Leyens unionstal. ”Det är tydligt att varken EU-kommissionen eller von der Leyen själv lättar på tempot”, säger hon till TN.

Nyligen hölls det årliga talet från Kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om framtiden i EU. Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv, tror att de flesta åhörare nog hörde en Kommissionsordförande som gärna vill bli vald för fem år till. Nästa år tillträder en ny kommission.

Under talet gjorde von der Leyen en tillbakablick över åren som gått och betonade att EU-kommissionen levererat på 90 procent av sina mål.

– Hon pekade även framåt och där var det tydligaste budskapet att EU behöver förbereda sig för att bli fler är 30 medlemsländer. Det är inte längre en fråga om, utan när, EU utvidgas och tar emot exempelvis Balkanländerna och Ukraina. Även om det ligger många år i framtiden, innebär det att EU måste förbereda sig för att kunna fungera effektivt när man blir så många fler, säger Anna Stellinger till TN.

Ursula von der Leyen under sitt årliga tal. Bild: Jean-Francois Badias

Hon fortsätter:

– Även om von der Leyen nogsamt inte uttalat sig om hon vill leda EU-kommissionen även under nästa mandatperiod efter EU-valet, så var det tydligt att varken EU-kommissionen eller von der Leyen själv lättar på tempot.

Hur näringslivsinriktat var talet då? En blandad giv, enligt Anna Stellinger. Hon anser att det var ett av von der Leyens mest näringslivsfokuserade unionstal och gläds åt fokuset på EU:s konkurrenskraft, en fråga som det svenska ordförandeskapet förde upp på agenda.

”Tyvärr mycket tunt i talet om EU:s inre marknad.”

Under talet presenterades även flera nyheter, exempelvis att förre chefen för Europeiska Centralbanken ECB, Mario Draghi, ska ta fram en rapport med fokus på ökad konkurrenskraft, och att en sorts ombudsman för småföretag ska tillsättas före årsskiftet och rapportera direkt till von der Leyen.

Anna Stellinger, chef för internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv.

– Även där är fokuset relevant, nämligen hur EU kan underlätta de europeiska småföretagens alla dagliga utmaningar. Men det var tyvärr mycket tunt i talet om EU:s inre marknad, trots att det finns en hel del hinder kvar på exempelvis tjänstehandelsområdet. Generellt är det tveksamt om den politik von der Leyen drog upp ramarna för kommer kunna göra EU till ett verkligt centrum för innovation och entreprenörskap, säger Anna Stellinger.

Under det svenska ordförandeskapet hamnade konkurrenskraften högt upp på agendan, märktes det i hennes tal att den kommer att fortsätta vara det?

– Absolut. Att den stora fråga som det svenska EU-ordförandeskapet fick upp på EU:s agenda fortfarande är prioritet på högsta nivå är bara att välkomna. Här kommer Mario Draghis arbete att vara en viktig del. Jag tycker det blir allt tydligare att i den skakiga omvärld EU har att hantera, med utmaningar på så många plan och från så många håll, så är ett starkt och konkurrenskraftigt Europa är det bästa skyddet. Samtidigt har vi fortsatt en utmaning i att försäkra oss om att EU:s satsningar på konkurrenskraft fylls med rätt innehåll.

Nästa år tillträder en ny kommission, tror du att von der Leyen leder även den?

– Osvuret är bäst. Det är många pusselbitar som ska läggas och det är inte självklart vare sig hur Europaparlamentet eller EU-kommissionen kommer att se ut efter EU-valet i juni. Det handlar både om storpolitik, valresultat och förhandlingar och vi ska minnas att Ursula von der Leyen inte själv var någon toppkandidat förra gången. De kan hända mycket fram till att EU-kommissionens ordförande utses och han eller hon ska sätta ihop sin kommission, säger Anna Stellinger.