EU:S FRAMTID

Expert: En tsunami av skattedirektiv

Claes Hammarstedt, Skatteexpert på internationella skatter, Svenskt Näringsliv Bild: STEFAN TELL

I veckan har EU-kommisionen presenterat tre direktivförslag på företagsskatteområdet. En häpnandsväckande timing, tycker Claes Hammarstedt, Skatteexpert på internationella skatter på Svenskt Näringsliv.

Claes Hammarstedt menar att finansdepartement, skattemyndigheter och stora delar av näringslivet redann är fullt upptagna med implementeringen av minimiskattedirektivet som ska vara klart till årsskiftet. Han hoppas därför på att implementeringen av de nya direktiven dröjer.

”Direktivförslagen kommer nu att skickas ut på remiss. BEFIT-förslaget i synnerhet är komplext och behöver analyseras noggrant. Detta är svårt att genomföra under rådande omständigheter när de bolag som berörs är fullt fokuserade på att klara av implementeringen av minimiskatten. BEFIT är tänkt att implementeras först 2028” Låt oss därför hoppas att det spanska EU-ordförandeskapet inte står i startgroparna att omedelbart inleda förhandlingar av direktivtexten utan i stället antar ett mer avslappnat synsätt, manãna”, skriver han.

Svenskt Näringsliv: En tsunami av skattedirektiv