DEN SVENSKA KONJUNKTUREN

Ny undersökning: Hälften av svenska företag drabbas av kriget

Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke. Bild: Claudio Bresciani/TT

Hälften av de svenska företagen tror att kriget i Ukraina får en negativ inverkan på verksamheten, visar en undersökning av Di.

I den nya Di-barometern, där Ipsos intervjuat nästan 1 800 näringslivstoppar, bedömer hälften, 48 procent, att kriget i Ukraina får en ganska stor eller mycket stor negativ påverkan på deras företag.

– Vi har en väldigt stor andel av företagen som har drabbats av prisökningar bara de senaste månaderna. Störningarna och leveransförseningarna är också en jättestor faktor och bristen på insatsvaror börjar materialiseras nu i bransch efter bransch, säger Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke till Di.

Så påverkas näringslivet av kriget – chefsekonom: Förvärrar problemen