REFORMERINGEN AV ARBETSFÖRMEDLINGEN

Krisstämning hos matchningsföretagen – färre deltagare än AF utlovat

Arbetsförmedlingens generaldirektör Maria Mindhammar. Bild: Fredrik Sandberg/TT

Långtidsarbetslösheten är skyhög. Antalet lediga jobb ökar snabbt. Det borde vara ett guldläge för de privata matchningsföretagen, men där råder krisstämning, skriver Di.

Planerna på att privatisera Arbetsförmedlingen innebär att matchande insatser mot arbetssökande i huvudsak ska utföras av fristående aktörer. Men det är ett arbete som har gått trögt.

Siffror som Di tagit del av visar att Arbetsförmedlingen tvingats skriva ned prognos efter prognos och färre arbetslösa har fått hjälp av privata leverantörer under hösten än i våras.

– De har bett oss rusta oss för en väldigt stor marknad och sedan blir det ungefär 60 procent av det utlovade, säger Patrik Hellberg, utbildningsdirektör på Matchning & Utveckling, som är en del av börsnoterade Academedia, till Di.

Arbetsförmedlingens prognosmiss har tvingat bolaget att göra sig av med 30 anställda. Branschorganisationen Almega Utbildningsföretagen ser att branschen har en övertalighet på 1 500 personer.

Krisstämning hos matchningsföretagen – färre deltagare än AF utlovat