DET SVENSKA FÖRETAGSKLIMATET

”Så vinner du företagens förtroende”

Grattis till ditt nya jobb som kommunalråd, och lycka till med din agenda. Men vad gör du om företagarna, dina samarbetspartners i kommunutvecklingen, inte dyker upp, skriver Daniel Andersson, projektledare lokalt företagsklimat, i en krönika, där han riktar sig till nyblivna kommunalråd.

Det bästa med mitt jobb är att jag får resa runt i landet för att träffa representanter för kommuner, länsstyrelser och företagare. Jag gör det dels för att prata om hur företagsklimatet kan utvecklas, dels också för att lära mig mer om vad företagen efterfrågar och om hur framgångsrika kommuner gör.

Efter att jag presenterat mina bästa förslag och föregångsexempel såg en ledande oppositionspolitiker ändå skeptisk ut.

”Om vi får styra efter valet vill jag gärna genomföra mycket av det här, men företagens förtroende för kommunen är kört i botten. Hur får vi dem att engagera sig i dialog och samverkan när tilliten saknas?”

Genom forskarstöd i samtalsteknik, rollspel med case-övningar, bättre medarbetarintroduktion och mycket annat klättrade kommunen stadigt tills den nådde topp 100.

Det finns många svar på den frågan. I vissa kommuner har ett nytillträtt kommunalråd eller näringslivschef på bara ett par år lyckats åstadkomma en kursändring på ren viljestyrka. Deras energi, karisma och ett övermänskligt aktivitetstempo har fått företagen att tro på förändringen och vilja bidra.

Andra har valt en mer traditionell väg genom samverkansavtal. Kungsörs kommun i Västmanland är en av dessa.

År 2016 intog Kungsör en nästan imponerande placering i vår ranking: plats 286 av 290. Sex år senare har kommunen klättrat till plats 35 – den överlägset bästa klättraren under de senaste åren.

Startskottet för Kungsörs resa var när den nyanställde kommundirektören Claes-Urban Boström bjöd in företagarföreningen för att diskutera hur företagsklimatet skulle kunna förbättras. Den dialogen resulterade i en överenskommelse med fem olika områden med gemensamma åtaganden för ett bättre samarbete och ett bättre företagsklimat.

Det var bara det första av många pusselbitar bakom Kungsörs framgång, men genom att leverera på de konkreta punkterna togs ett avgörande första steg för att visa att samarbetsviljan och de näringspolitiska ambitionerna var på riktigt.

Fem år tidigare, 2011, var det Nybros tur att inta plats 286. Genom bland annat en kraftsamling på bättre service i myndighetsutövningen genom forskarstöd i samtalsteknik, rollspel med case-övningar, bättre medarbetarintroduktion och mycket annat klättrade kommunen stadigt tills den nådde topp 100.

Sedan toppnoteringen har resultatet sjunkit tillbaka en aning och för någon vecka sedan presenterades responsen: Nybro kommun och Nybro företagsgrupp har kommit överens om ett samverkansavtal för ett konkurrenskraftigt näringsliv och bättre företagsklimat.

Samverkansavtalet slår fast vilka områden som ska prioriteras, hur man ska komma överens om prioriterade aktiviteter, hur arbetet ska följas upp och kommuniceras. Det kommer förhoppningsvis vara en nystart för det tidigare så framgångsrika arbetet. Till det kommer ambitiösa handlingsplaner som kommunen tagit fram för sitt eget.

Startskottet för dessa kommuner har handlat om att backa upp sina uttalade ambitioner med synliga resultat. Därmed har de vunnit företagens förtroende för ett fortsatt arbete tillsammans.

Det står i bjärt kontrast till de kommuner som siktar mot stjärnorna, men efter en mandatperiod bara kan visa upp en raketritning i form av en ambitiös näringslivsstrategi, men inte en förändring som företagen märker av i sin vardag.

En skriftlig överenskommelse för de närmaste 1–3 åren är knappast en helhetslösning som adresserar alla frågor, från infrastruktur till översiktsplaner. Men vissa företagare har tidigare engagerat sig i företagsbesök, framtagande av näringslivsplaner och mycket annat utan att få se resultat. För dem kan det vara det lackmustest som krävs för att övertyga dem om att det denna gång är på riktigt och att det är dags att dyka upp.

Som ny politisk ledning med höga ambitioner är det värt ett försök.

Om krönikören

Daniel Andersson är projektledare inom området lokalt företagsklimat på Svenskt Näringsliv.