BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Vill snabba på infrastruktur i norr

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) vill tidigarelägga infrastruktursatsningar i norr. Arkivbild. Bild: Stefan Jerrevång/TT

Infrastruktur (TT)

De stora industriinvesteringarna i Norrbotten och Västerbotten gör att regeringen vill tidigarelägga redan beslutade infrastrukturinvesteringar. Trafikverket får i uppdrag att utreda förutsättningarna för detta.

– Vi måste öka tempot för att möta de stora industriinvesteringarna i norra Sverige. Att tidigarelägga infrastruktursatsningar är smart jobbpolitik och kan vara en viktig del i att snabbare nå målet att bli världens första fossilfria välfärdsland, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Exempel på stora industriprojekt som är på gång är Northvolts batterifabrik i Skellefteå och Hybrits anläggningar i Luleå som ska tillverka fossilfritt stål.

Trafikverket ska också utreda eventuella brister och flaskhalsar i infrastrukturen som kan uppkomma med anledning av de omfattande etableringarna som nu pågår och planeras.

Eneroth nämner bland annat Malmbanan och E4 vid Skellefteå.

Senast den 22 november ska Trafikverket redovisa sitt uppdrag.