ENERGIPOLITIK

Regeringen och SD oense om stängd reaktor

Sverigedemokraterna kritiserar regeringspartierna för att bara leta problem och hinder för en återstart av Ringhals 1, något som enligt Tidöavtalet snabbt ska utredas. Arkivbild. Bild: Jonas Lindstedt/TT

Politik (TT)

Regeringens och SD:s försök att om möjligt väcka liv i de två stängda reaktorerna vid Ringhals går inte strålande.

Ringhals 2 anses bara vara att glömma och SD kritiserar regeringspartierna för att bara leta problem vad gäller ettan.

Tidöavtalet reglerar samarbetet mellan regeringspartierna M, KD och L och stödpartiet Sverigedemokraterna. I avtalet finns stora satsningar på ny kärnkraft men också en punkt om reaktorerna Ringhals 1 och 2 som stängdes 2020 respektive 2019. Enligt punkten ska en återstart utredas.

– Det ser svårt ut, säger Liberalernas ledare , arbetsmarknadsminister Johan Pehrson, om Ringhals 1.

Är kört

Han tillägger att Liberalerna ändå verkligen har försökt hitta möjligheter att få i gång den. Att återstarta 2:an är dock kört, och skulle i praktiken innebära att man var tvungen att bygga en ny reaktor, enligt Pehrson. Han litar fullt ut på energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) när det gäller att avgöra om det är ekonomiskt rimligt att återstarta Ringhals 1.

– Sverige behöver allt vi kan få på plats. En återstart av Ringhals 1 ska inte ses som att man väljer bort ny kraftproduktion utan det är parallella processer, säger Mattias Bäckström Johansson, riksdagsledamot och tidigare energipolitisk talesperson för SD.

Han betonar att det är en viktig fråga för SD.

– Det är inte tekniskt omöjligt, det skulle kunna vara på plats innan en havsbaserad vindkraftspark till exempel, hävdar Bäckström Johansson och avser med det att en återstart av Ringhals 1 skulle kunna vara möjlig om 6-7 år.

Ingen quickfix

En källa i ett av regeringspartierna låter inte lika optimistisk. Det är nog tekniskt möjligt att återstarta Ringhals 1 men det är inte säkert att det lyckas och det kan ta längre tid än 6-7 år. Det är komplicerat att få ett nytt tillstånd för återstart (först måste också en lagändring till), projektet skulle bli mycket dyrt och riskera att ta personal och resurser som behövs för ny kärnkraft. Och det är osäkert hur länge den kunde gå efter återstart.

SD ger i en intern promemoria, som TT har tagit del av, sin bild av hur det går i samtalen med regeringen om utsikterna för återstart.

SD-tjänstemannen som skrivit promemorian rekommenderar partiet att släppa tanken på en återstart av Ringhals 2 - skick, kostnader och andra faktorer talar alla emot. Det råder det konsensus om med regeringen.

KD reaktorbroms?

Men vad gäller Ringhals 1 går alltså åsikterna isär – SD beskriver det som att KD sedan regeringsskiftet har drivit på för att skrota tanken på återstart. Liberalerna har varit konstruktiva men intresset hos regeringspartierna försvann i princip helt, enligt SD-promemorian, sedan Ringhals ägare Vattenfall och Uniper varit på besök och uttryckt sin motvilja.

"Processen och utredningen har präglats av att helt enkelt leta hinder och problem", hävdas det i SD-promemorian.

I en debattartikel nyligen i Dagens industri krävde SD:s partiledare Jimmie Åkesson och Jessica Stegrud, SD-företrädare i näringsutskottet, en återstart av Ringhals 1.

Stoppa rivning

"Regeringen måste snarast rätta till tidigare regeringars historiska misstag och sätta stopp för nedmonteringen av reaktorn och med alla till buds stående medel verka för en återstart av denna", skrev de båda.

Men strax därefter replikerade Vattenfalls chef för elproduktion i Norden, Torbjörn Wahlborg:

"Vår bestämda uppfattning är att det är mycket riskabelt, kostsamt och kanske inte ens möjligt att återstarta någon av de avställda reaktorerna vid Ringhals."

Lars Larsson/TT

Fakta

I regeringspartiernas avtal med stödpartiet Sverigedemokraterna lyder punkten om utredning av Ringhals 1 och 2, som båda stängdes för några år sedan:

"En genomgående utredning av vad som skulle krävas för återstart av Ringhals 1 och 2 bör genomföras förutsättningslöst och skyndsamt, samt vilken systemnyttan skulle vara. Utred vad som skulle krävas för att återstarta andra kraftverk, framförallt kraftvärmeverk, som kan behövas i kompletterande syfte för att trygga Sveriges elförsörjning"