Uppgifter: Svensk-finskt Natobesked inom kort

Försvarsminister Peter Hulqtvist (S) i mitten och i förgrunden Allan Widman (L), försvarspolitisk talesperson, och Mikael Oskarsson (KD), försvars- och utrikespolitisk talesperson. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Sverige och Finland kan komma att ge besked om Natoansökan i mitten av maj, enligt finländska medieuppgifter.

Den veckan gör Finlands president ett statsbesök i Sverige.

Tidningen Iltalehti uppger, utan att ange några källor, att den svenska regeringen bett Finland om att samordna ländernas besked om Natoansökan. Enligt tidningen kan det komma att ske under veckan som börjar den 16 maj. Samma vecka, 17–18 maj, gör Finlands president Sauli Niinistö ett statsbesök i Sverige.

Enligt Expressen bekräftar svenska regeringskällor att Sverige och Finland är överens om att samordna Natoansökningar och att det ska ske under den aktuella veckan.

Den svenska socialdemokratiska regeringen har hittills inte informerat om när ett svenskt besked om eventuell Natoansökan kommer.

"När tiden är rätt"

Socialdemokraterna har just inlett sin interna säkerhetspolitiska dialog i partiet, bland annat om ett eventuellt Natomedlemskap. Den ska vara klar den 12 maj. Därefter ska partistyrelsen fatta beslut, vilket ska ske senast 24 maj.

På frågan om den 24 maj inte är sent om Sverige ska hålla jämna steg med Finland, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till TT:

— Vi ger vårt besked när vi är klara med vår process. Man ska ha respekt för sådana här stora beslut och sådana här speciella lägen vi befinner oss i. Man måste ha lite tid att arbeta med den här typen av frågor.

Enligt uppgifter i DN har den svenska och finländska regeringen också försökt att få säkerhetsgarantier från USA under tiden från en Natoansökan tills medlemskap beviljats.

– Vi återkommer med information om vilka mått och steg vi vidtagit när vi tycker tiden är den rätta för det, säger Hultqvist.

Regeringskällor uppger dock för Aftonbladet att Sverige fått löften om säkerhet och en utökad Natonärvaro om en ansökan skulle skickas in.

– Det handlar om starkt politiskt stöd från Natoländerna, fördjupad övningsverksamhet, ökad Natonärvaro i Östersjöområdet, fördjupat underrättelsesamarbete och expertstöd för att identifiera och motverka hybridhot, cyberhot och konventionella hot, säger en av regeringskällorna.

Ny analys i maj

Samtidig som Socialdemokraternas interna process pågår så arbetar regeringen med en ny säkerhetspolitisk analys för Sverige efter Rysslands angrepp på Ukraina. Analysen ska vara klar den 13 maj. Det är dock oklart om den kommer att innehålla någon rekommendation om Natomedlemskap, eftersom Socialdemokraterna då inte väntas ha satt ned foten.

Efter måndagens möte i den säkerhetspolitiska gruppen, så hade man ännu inte börjat tala om för- och nackdelar med ett eventuellt svenskt Natomedlemskap. Måndagens möte var det fjärde. Samtalen fortsätter på måndag nästa vecka.

– Jag räknar med att vi kommer diskutera Natofrågorna fördjupat vid nästa möte, säger Kerstin Lundgren, utrikespolitisk talesperson för Centerpartiet.

Hon understryker att statsbesöket 17–18 maj är ett bra tillfälle för ett samordnat besked från Finland och Sverige.

– Ja, det är rimligt att det finns en reaktion från svensk sida i det sammanhanget. Vår målsättning är att vi tillsammans med Finland ska söka medlemskap och att vi ska vara klara och bli inviterade i samband med toppmötet i Madrid i juni.

"Ingen tvekan"

Sverigedemokraternas talesperson Aron Emilsson är av samma uppfattning gällande Niinistös besök.

– Jag tror vi kan vänta oss något besked vid det datumet. Det vore önskvärt.

Moderaternas utrikespolitiske talesperson Hans Wallmark framhåller också vikten av att samordna tidtabellen för Natoprocessen med Finland och tillägger att alla nu väntar på de svenska Socialdemokraterna.

Enligt Kristdemokraternas försvarspolitiske talesperson Mikael Oscarsson har analysgruppen kommit fram till att Finland kommer att ansöka om Natomedlemskap.

– Det finns ingen tvekan om det, säger han.

Liberalernas försvarspolitiske talesperson Allan Widman räknar med att Sverige och Finlands besked samordnas.

– Jag föreställer mig att när Finland lämnar besked kommer vi också att göra det mer eller mindre samtidigt.

Peter Wallberg/TT

Niklas Svahn/TT

Försvarsminister Peter Hultqvist i samband med måndagens säkerhetspolitiska samtal. Bild: Henrik Montgomery/TT