ELKRISEN

Beskedet: Ståljätte skriver avtal om SMR – här ska den ligga

Outokumpus finanschef Pia Aaltonen-Forsell. Bild: Pressbild

Ståljätten Outokumpu och Fortum har tecknat det första samarbetsavtalet om att bygga SMR-reaktorer i Norden. ”Vi måste ha nycklarna till vår produktion”, säger Outokumpus finanschef. Fortum uppger att ett liknande avtal är nära att presenteras i Sverige.

Finlands största användare av köpt el, ståljätten Outokumpu, ingår nu ett samarbetsavtal med energibolaget Fortum om att undersöka möjligheten att bygga en SMR-reaktor i anslutning till Outokumpus stålverk i Torneå – några kilometer från den svenska gränsen.

Initialt siktar de båda parterna på att identifiera affärsmodeller och tekniska lösningar. Eventuella investeringsbeslut kommer att fattas i ett senare skede, konstaterar Laurent Leveugle, chef för Fortums utvecklingsportfölj.

– Vi är inne i första fasen och kommer att diskutera sådant som affärsmodell och lokalisering. Vi hoppas kunna veta mer om hur vi ska gå vidare en bit in på 2024.

Tuff vinter för industrin

Outokumpus finanschef Pia Aaltonen-Forsell berättar att drivkrafterna är att säkra en koldioxidfri elförsörjning till företagets mycket elintensiva produktion.

– Vi konsumerar 3,3 TWh per år i vårt stålverk i Torneå. Det känns som en bra och pålitlig utgångspunkt att undersöka möjligheten att lokalisera en SMR nära vår största produktionsanläggning i Torneå.

Outokumpus finanschef Pia Aaltonen-Forsell. Bild: Pressbild

Under vintern har marginalerna i det finska elsystemet krympt. Efter Rysslands invasion av Ukraina ströp Ryssland eltillförseln till Finland och 10 procent av Finlands eltillförsel försvann över en natt, berättar Pia Aaltonen-Forsell.

Samtidigt gick Fingrid, den finska motsvarigheten till Svenska kraftnät, ut och varnade för elbrist och planerade bortkopplingar på grund av elbrist. När Ryssland sedan ströp gasen till Europa med rusande elpriser som följd blev det tufft för Finland.

– Det här tog hårt på den finska industrin som tvingades anpassa sig och minska på produktionen när kostnaderna var för höga, säger Pia Aaltonen-Forsell.

Något som även gällt för Outokumpu.

– Vi fick anpassa Ferrokromproduktionen i vårt stålverk i Torneå. När det blåste och elen var billig kunde vi köra på, men när det inte blåste och elen stundtals var mycket dyr, så fick vi minska produktionen. Det innebar att vi tappade produktion och förlorade pengar, konstaterar Pia Aaltonen-Forsell.

Ny situation

Företagen befinner sig i en helt ny situation nu, menar hon. Det finns ett före och ett efter energikrisen och nu måste företagen själva säkra sin tillgång till el.

– Du måste själv ha nycklarna till din produktion. Vi behöver ha en förutsägbarhet för att kunna planera produktionen och vi kör tunga processer som behöver ett kontinuerligt driv. Vår utrusning slits av att gå upp och ned i produktionen.

Vindkraft och batterilösningar räcker heller inte till för Outokumpus behov.

– På den skala vi skulle behöva lagra el så finns inte de batterilösningarna än. Vindkraften är så klart intressant, men den är inte planerbar och vi måste kunna köra full produktion även på en smällkall januaridag.

Nära avtal i Sverige

Anton Steen, chef för Fortum Sveriges samhällskontakter, konstaterar att Fortum är nära att presentera ett liknande samarbetsavtal i Sverige.

– Vi blir kontaktade av allt fler aktörer som inte kan köra flexibelt efter väderleken utan behöver en stabil och jämn leverans. För de kan SMR vara ett konkurrenskraftigt alternativ, säger Anton Steen.

För ni samtal med liknande aktörer som Outokumpu i Sverige?

– Vi för aktiva samtal med flera liknande aktörer men inga som är publika ännu.

Anton Steen, chef för Fortum Sveriges samhällskontakter. Bild: Riku Isohella

När det kommer till finansieringen diskuterar parterna flera olika modeller.

– Det kommersiella upplägget är så klart viktigt. I Finland har vi något som kallas Mankala-modellen där flera företag går samman och äger kraftproduktionen tillsammans. Men det finns också möjlighet att teckna så kallade PPA:er vilket också är ett intressant alternativ.

– På sikt är det ju också meningen att kostnaden för att etablera en SMR-reaktor blir mer förutsägbar när man kommit igång ordentligt med etableringen, fortsätter Pia Aaltonen-Forsell.

Fortum konstaterar att det kommer att krävas ett antal regulatoriska förändringar för att etablera SMR:er i Finland eftersom det finns skillnader i regelverken för traditionell kärnkraft och SMR:er.

”Vi hoppas att vårt gemensamma projekt kan bidra till utvecklingen av tillståndsprocessen och detaljkraven för kärnkraftverk – staten har förhoppningsvis ett intresse av utbyggnad av koldioxidsnål energi i den tunga industrin”, uppger Fortums pressavdelning i ett mejl.

Fakta

Idéen med en SMR-reaktor är storleken. Den ska kunna tillverkas i en fabrik i ett eller ett fåtal stycken. Sedan ska reaktorn kunna transporteras till den plats den ska monteras.

Fördelen då är att det ska blir billigare och gå snabbare. Till exempel tar det minst 10 år att bygga traditionell kärnkraft. Förhoppningarna är att en SMR ska kunna byggas på 2–3 år när tillstånden är klara.

En SMR har en effekt som mest på 300 Megawatt jämfört med en stor reaktor som ligger på 1200–1600 MW. En tanke är att flera små modulära reaktorer kan byggas bredvid varandra.

Flera företag utvecklar och bygger SMR-reaktorer. Till exempel GE Hitachi Nuclear Energy, Rolls Royce, Westinghouse och svenska Blykalla.