ELKRISEN

Tyskland mot energikollaps – så drabbas svenska företag

Bild: Adam Ihse/TT , Mostphotos, Privat

Tysklands näringsminister Robert Habeck varnar för en kollaps i energisystemet. ”Energipriserna stiger till oanade höjder”, säger energianalytikern Staffan Reveman och flaggar för att krisen även drabbar svenska företag. ”Vad ni än gör i Sverige – kopiera inte tysk energipolitik”, säger han till TN.

Häromdagen höjde Tyskland larmnivån för landets gasmarknad till den näst högsta efter den senaste tidens strypta gasleveranser från Ryssland. ”Hela marknaden riskerar att kollapsa”, sa Tysklands närings- och klimatminister Robert Habeck under en presskonferens den 23 juni, enligt TT, och förtydligade allvaret med en jämförelse: ”Som en Lehman-effekt i energisystemet.”

Vintern kommer

Även Internationella energirådet, IEA, flaggar för att Europa omedelbart måste förbereda sig för ett totalstopp av den ryska gasexporten i vinter. IEA uppmanar regeringar att hålla liv i äldre kärnkraftverk och snabbt minska efterfrågan på gas, rapporterar TT.

Tyskland, Österrike och Nederländerna har redan gläntat på dörren till att starta gamla kolkraftverk för att minska gasberoendet, trots ökade koldioxidutsläpp.

”Energipriserna stiger till oanade höjder.”

Den tyska energianalytikern Staffan Reveman påpekar att Robert Habeck gick till val på att fasa ut kol som energikälla men att Tyskland nu tvingas planera för just kolkraft för att ersätta gasen, hålla lager och kunna klara vintern. Han varnar för att Tyskland har satt sig i en rävsax och att elpriserna kommer att stiga kraftigt, inte bara i Tyskland.

– Läget är mycket allvarligt. Energipriserna stiger till oanade höjder. Tyskland har litat på ökade leveranser av rysk gas, vi har trott att Nord Stream 2 kunde dubbla kapaciteten från 55 miljarder m³ till 110 miljarder m³ per år och nu ser det ut som att vi snart har noll, säger han till TN och fortsätter:

– Gasen var i koalitionsavtalet betecknad som en ”klimatskonande övergångslösning” och skulle ersätta både kol och kärnkraft. Nu söker Tyskland över hela världen efter nya leverantörer för LNG (reds anm: Flytande naturgas) vilket kommer att resultera i enorma merkostnader för hushåll och industri. Kolkraften upplever en renässans och de redan höga CO2-utsläppen blir ännu högre. Redan nu bedömer jag Parisavtalet för Tyskland som pappersavfall, säger han.

Ser vi en trend där europeiska länder tvingas tumma på klimatambitionerna?

– Den frågan är svår att svara på men Tyskland ligger nog sämst till eftersom vi fasar ut fossilfri kärnkraft och inte har några väderoberoende alternativ. England, Irland och Nederländerna är mindre beroende av rysk gas. Italien och Spanien blir även levererade av Nordafrika, säger han.

Sverige är inte så beroende av gas, hur mycket påverkas vi av Tysklands och andra länders situation när gasen stryps?

– Av ungefär 500 TWh som producerades i Tyskland under 2021 kom 51 TWh från naturgas och 65 TWh från kärnkraften som om sex månader fasas ut. Av naturgasen kom varannan kubikmeter från Sibirien vilket snart är ett minne blott. Allt detta måste ersättas, dessutom stiger efterfrågan genom elektrifieringen av samhället, stålverk, datacenter, batterifabriker, elbilar och värmepumpar, säger han och fortsätter.

– Bara dekarboniseringen av kemiindustrin kommer enligt branschexperter att dubbla Tysklands elbehov. I Sverige blir energin dyrare men ökningarna blir inte så dramatiska som här i Tyskland.

Oro för höga elpriser i Sverige

Att gasen just nu står i centrum för säkerhetspolitiken är svårt att undgå, och det är även svårt att missa att elpriserna har stigit kraftigt den senaste tiden, även i Sverige. När gasen blir dyrare i Tyskland så påverkas även Sverige, framför allt i de södra delarna, eftersom elhandeln sker på den öppna marknaden, förklarar Erik Hellström, kraftsystemanalytiker på Svenska kraftnät, i SvD.

– Tidigare trodde vi att den kommande vintern skulle bli likvärdig med förra, nu är läget osäkrare, säger han och tillägger att väder och vind påverkar förhållandena i Sverige, vilket gör det svårt att sia om effekterna på längre sikt.

Men att svenska företag är oroliga råder det inget tvivel om. De rusande elpriserna har slagit till mitt sommaren och nu ser många företag med bävan inför kallare månader.

– Vi är väldigt oroliga inför hösten och vintern, säger Michael Jonsson, vd för AD Plast, till SvD.

Flera ekonomer, däribland Robert Bergqvist, seniorekonom på SEB, har också varnat i TN för hur snabbt Sverige drabbas när Tyskland får problem med elförsörjningen, ekonomin och tillväxten.

– 70-75 procent av vår export går till Europa där den tyska ekonomin fortfarande är motorn. Så det är klart, drabbas den tyska ekonomin av problem så sprider det sig som ringar på vattnet till andra ekonomier.

Bättre utgångsläge

Enligt Staffan Reveman har Sverige dock ett mycket bättre utgångsläge än Tyskland, i och med vattenkraften och kärnkraften. Han anser att nya kärnkraftverk bör byggas så snart det går i Sverige för att garantera Sveriges energisäkerhet framöver. Att dra ut på samtal och beslut om detta är inget som kommer att tjäna Sverige väl, varnar han.

– Tyskland räknar med att kunna importera el och vätgas vilket blir besvärligt då flertalet länder räknar med samma sak. Vad ni än gör i Sverige – kopiera inte tysk energipolitik, säger han.

Finns det en risk för elransonering i Tyskland? I Sverige?

– Jag tror inte det. Tyskland kommer att ”brassa på” kolkraftverken med förödande utsläpp – hämningarna har släppt. De gröna har en viktig position i koalitionsregeringen och därför blir det ingen förlängning av drifttiden för kärnkraften. Risken att partiet imploderar är för stor, säger han.

På liknande sätt uttalar sig Thomas Sigmund, chef för avdelningen politik och för huvudstadskontoret i den tyska tidningen Handelsblatt: ”Habeck vet hur svårt det är att kommunicera en förlängning av kärnkraftverkens livslängd till sin egen bas. En hel generation gröna socialiserades i kärnkraftsrörelsen på 1970-talet. Kärnkraftsrörelsen är en integrerad del av det tyska Miljöpartiets grundmurade myt. Det är dess heliga graal.”

”Ett ödesdigert beslut som kommer att resultera i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget.”

Staffan Reveman menar att det var ett uppenbart misstag av Tyskland att fasa ut kärnkraften.

– Ett ödesdigert beslut som enligt min mening kommer att resultera i den värsta ekonomiska krisen sedan andra världskriget, säger han till TN.

Alla kraftslag behövs

Enligt Staffan Reveman bör Sverige snegla på Tyskland och göra precis tvärtom när det gäller energiförsörjningen.

– Tyvärr förs det nästan inga sakliga diskussioner längre. I Tyskland väntar vi på en esoterisk lösning. Jag är överraskad att ett land som Tyskland med så många duktiga och flitiga ingenjörer fattar besluten emotionellt och inte rationellt, säger han.

I det här läget menar han att alla fossilfria kraftslag behövs, både i Sverige och i Tyskland. Han har till exempel svårt att se hur havsbaserad vindkraft ska utgöra större delen av lösningen utan planerbara kraftkällor. Allt behövs, resonerar han.

– Väderberoende och volatil elproduktion kan vara en del av lösningen men kräver mycket vattenkraft för att behålla balansen i nätet, säger han.