ELKRISEN

Regeringen öppnar för småskalig kärnkraft

Klimat- och miljöminister Annika Strandhäll och energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar. Arkivbild. Bild: Henrik Montgomery/TT

Politik (TT)

Regeringen öppnar för att förlänga driftstiden för de svenska kärnkraftverken – och utreda frågan om små modulära kärnkraft.

Strålsäkerhetsmyndigheten får i uppdrag att ta fram nya föreskrifter för ny reaktorteknik som små modulära reaktorer, samt se över hur befintliga reaktorer kan fortsätta att användas. Syftet är att säkra elproduktionen i takt med ett ökat elbehov.

– Nu ser vi till att anpassa regelverket efter de behov som Sverige och svensk industri har i den snabba omställning som nu sker. Prövningen av kärnkraftverk ska ha höga krav på säkerhet och miljöskydd, och regelverk ska vara effektiva och ändamålsenliga, säger energiminister Khashayar Farmanbar (S) på en pressträff tillsammans med klimat- och miljöminister Annika Strandhäll (S).

Andra förslag som presenteras är att utreda möjligheten att ställa krav på att installera solceller på offentliga och kommersiella byggnader i hela landet, samt att kompensera dem som drabbas när vindkraften byggs ut.

– Sverige har oerhört goda grundförutsättningar med en stor inhemsk elproduktion, en hög andel fossilfri el och över tid stabila elpriser, säger Farmanbar.

Regeringen vill också korta ansökningstiden för vindkraft långt ute till havs, och modernisera vattenkraften.

– Vattenkraften är helt enkelt ryggraden i den svenska elproduktionen, säger Strandhäll och fortsätter:

– I takt med att sol- och vindkraftsutbyggnaden ökar, blir även vattenkraftens förmåga att balansera energisystemet allt viktigare.