ELKRISEN

Larmet: Elbristen kan stoppa jättesatsningar i Göteborg

Bild: Björn Larsson Rosvall/TT, Volvo Cars / Volvo Cars and Northvolt, Adam Ihse/TT

Northvolts och Volvos etablering i Göteborg är bara början. En industrirenässans är på gång i staden. Men nu larmar Göteborg Energi för att elfrågan inte är löst. ”Det är extremt bråttom”, säger Lars Edström på Göteborg Energi.

Göteborg växer så det knakar. Nyligen stod det klart att staden ska husera Northvolts och Volvos gemensamma batterifabrik. Vidare har lastbilskoncernen AB Volvo aviserat att man ska ställa om till elektrifierade fordon medan Stena Line krattar i manegen för att om några år lansera sin eldrivna färja Stena Elektra. Därtill vill drivmedelsbolagen Preem och St1 investera i en övergång till förnybara drivmedel.

Elbrist hotar projekten

Men för att alla investeringar ska bära frukt behövs en kraftig utbyggnad av elnätet i staden, förklarar Lars Edström, vd på Göteborg Energi Elnät AB.

– De närmaste 15 åren behöver Göteborg stärka elnätskapaciteten med lika mycket som behövdes de 100 senaste åren dessförinnan. Med satsningarna på Northvolt, Volvo Cars, AB Volvo och Stena Line kommer hälften av kapaciteten att behövas i närtid. Det är bråttom, säger han.

”Om Stena Line ska lansera Stena Elektra måste de ha garantier nu”

Liknande tongångar kommer från Göteborgs Hamn som är en viktig knutpunkt för stadens industri- och transportsektor, men även för hela landet.

– Det är verkligen bråttom. Vi som är verksamma inom infrastruktur är vana vid långa projekt med långa ledtider. Därför är det oerhört viktigt att vi redan idag vet hur elförsörjningen kommer att se ut framöver. Om Stena Line ska lansera Stena Elektra måste de ha garantier nu, säger Viktor Allgurén, innovations- och elektrifieringsansvarig på hamnen.

Nicklas Mårtensson, vd för Stena Line, har också varit ute i debatten. ”Utan tillräckligt med el så kommer varken vi i näringslivet eller samhället i övrigt att klara klimatomställningen”, sa han nyligen till DI. Även i TN har företaget lyft farhågorna om att investera i elektriska fartyg som sedan inte kan laddas på grund av bristande nätkapacitet och infrastruktur.

”Om Göteborg inte kommer upp i tillräcklig nätkapacitet kommer investeringarna att förläggas i andra städer”

Göteborg, med sin långa historia som fordonsstad, har helt rätt förutsättningar för att gå mot en industrirenässans i elektrifieringen, anser Lars Edström på Göteborg Energi. Det går också helt i linje med Göteborgs Stads ambitioner om att bli en av 100 klimatneutrala och smarta städer i Europa. Det är chans som han inte vill se gå förlorad.

– Industrin kommer alltid att investera för framtiden och satsningar i elektrifieringen har redan påbörjats. Men om Göteborg inte kommer upp i tillräcklig nätkapacitet kommer investeringarna att förläggas i andra städer, säger Lars Edström.

Riskerar att tappa konkurrenskraft

Han får medhåll från Viktor Allgurén på Göteborgs Hamn.

– Vi befinner oss i ett läge där både industrin och transportsektorn går mot en utfasning av fossila bränslen och en ökad elektrifiering. För att hantera övergången kommer vi att behöva mångdubbla effektbehovet de kommande 10–15 åren. Om vi inte gör det riskerar vi att halka efter i teknikutvecklingen och tappa konkurrenskraft, säger han.

Göteborg Energi vill inte bara larma om riskerna utan också ta fram ett konkret förslag på hur man får bukt med problemet.

– Vi har kontaktat Svenska Kraftnät och räknat ut ett sätt som kräver relativt lite både i tid och pengar och som kan dubbla elnätskapaciteten. Det är att bygga en cirka 1,6 mil lång 400 kilovolts-stamnätsledning mellan Ingelkärr i Älvängen och Hisingen som uppskattas till tre miljarder kronor, säger Lars Edström.

”Det är extremt bråttom”

Förfrågan har skickats till Svenska Kraftnät, och framöver väntas man kunna upprätta en dialog med myndigheten för att komma till en lösning. Det är positivt att det går framåt. Men det går inte att vänta allt för länge, menar Lars Edström. Framför allt inte med dagens tillståndsprocesser.

– Det är extremt bråttom. Vi kan inte säga till industrin att investera utan att samtidigt garantera att det finns tillräckligt med nätkapacitet. Det är oerhört viktigt för Göteborg men även Sverige, säger han.