DEN SVENSKA INDUSTRIN

Studie: Ett av tre industriföretag tvingas till driftsuppehåll

LYSEKIL 2019-06-03 Preemraff, Preems oljeraffinaderi i Lysekil. Foto: Thomas Johansson / TT / Kod 9200 Bild: Thomas Johansson/TT

Ett av tre företag inom plast- och gummiindustrin uppger att höga elpriser tvingar dem till driftuppehåll, visar en undersökning från IKEM.

En majoritet av de företag som svarar i IKEM-undersökningen tror att det kommer dröja många år innan elpriserna stabiliseras i Sverige.

− Stabil elproduktion och stabila elpriser har länge varit en stor konkurrensfördel i Sverige. Tyvärr är detta en fördel som inte längre går att räkna med, säger Carl Eckerdahl, chefekonom på IKEM, i ett pressmeddelande.

Han får stöd av plastjätten Trioworld Groups vd:

− De rekordhöga elpriserna slår hårt mot lönsamheten. Under årets sista månader var vi tvungna att fatta beslut om omplanering av driften för att parera de höga och mycket varierande elpriserna. I vissa fall har vi till och med tvingats stänga produktionslinjer, säger Andreas Malmberg, vd för Trioworld Group, i ett pressmeddelande.

– Vi gör vad vi kan för att föra vidare kostnader till våra kunder men i många fall är de så höga att det med största sannolikhet blir svårt att täcka hela kostnadsökningen. Driftuppehållen drabbar den dagliga verksamheten, men ännu allvarligare är hur de höga elpriserna kan komma att hota våra långsiktiga hållbara investeringar.

IKEM: "Bristerna i den svenska elförsörjningen ställs på sin spets när vi ser vilka effekter de höga priserna får för industrin”