ELKRISEN

Elkris hotar Göteborg – kan slå mot hela Sveriges tillväxt

Bild: Adam Ihse/TT, Mostphotos

Flera svenska företag planerar för jätteinvesteringar i Västsverige. Men nu varnar experter och företag för att elbristen kan bromsa planerna och slå mot hjärtat i industrin och exporten. ”Det här är större än Skåne, Uppsala och Stockholm tillsammans”, säger Johan Trouvé, vd på Västsvenska Handelskammaren.

Det kan bli elbrist i Västsverige, varnar Tula Ekengren, regionutvecklare med ansvar för energifrågor i Västragötalandsregionen. Hon menar att regionen nu i allt snabbare takt närmar sig kapacitetstaket i elnätet.

– I grunden har vi samma problematik i Västsverige som finns på nationell nivå. När industrin ställer om från fossil energi och råvara till elektrifiering innebär det ett kraftigt ökat elbehov. Vi har även storstadsproblematiken med nya områden som växer fram i städerna vilket i sig kräver mer el, säger hon.

Satsar på helelektriska fartyg

Erik Lewenhaupt, Head of Sustainability på Stena Line berättar att de i dagsläget har idag 14 fartyg uppkopplade med landström i åtminstone en hamn.

– De kräver då ca 2-3 MW effekt när de är uppkopplade. Vår första installation var redan 1990. Majoriteten av dessa är i svenska hamnar då Sverige varit en föregångare för att koppla in fartyg till elnätet. Vi vill gärna öka andelen uppkopplade fartyg men infrastrukturen är inte utbyggd för att klara detta på flera ställen runt om i Europa och elen är dessutom ibland dyr - installationer blir då kostsamma.

Han menar att elbehovet kommer att öka i framtiden.

– Vi ser våra egna fartyg gå från att vara uppkopplade vid kaj - till att bli batterihybrider – till att i vissa fall bli helt elektriska. Vårt mål är att ha helektriska fartyg på vattnet före 2030. Detta är en förlängning av den utveckling vi ser i hamnarna där kranar, kajtraktorer, bilar vi fraktar samt tung trafik gradvis blir elektrifierad. Fartyg på kortare distanser är egentligen bara en förlängning av detta.

Finns det risk att kommande investeringar kan påverkas av situationen?

– Ja, ett fartyg med landström behöver 2-3 MW. En hybrid av vår storlek kanske 8-10 MW. Ett helektriskt fartyg kanske 30 MW. Detta för att kunna klara en snabb turnaround som krävs av våra kunder. Detta innebär stora investeringar i infrastruktur på hamnsidan och i näten, annars går det inte. Vi kan inte ha elektriska fartyg om de inte kan laddas.

Investeringar hamnar utomlands

Tula Ekengren menar att regionen noga följer olika utvecklingsaktiviteter, däribland stora industriinvesteringar, som är planerade att genomföras.

– Det handlar bland annat om aktiviteter som ska genomföras om fem till tio år. Lägger vi samman alla de aktiviteter som olika näringslivsaktörer vill genomföra blir ökningen av elbehovet så stor att det inte finns en chans att det finns utrymme för det.

– Vi ser en risk att företag inte kommer att vilja etablera sig eller expandera i Västsverige vilket innebär att investeringarna kommer att göras utomlands.

Men det fortfarande finns en chans att elbehovet kommer att kunna möta industrins omställning i Västsverige.

– Det första som krävs är en samsyn kring elektrifieringen. Den andra handlar om att bygga ut nätkapaciteten. Det tredje handlar om att vi måste få till ny elproduktion. När vi ser den här omställningen så kan vi inte förlita oss på nuvarande elproduktion, det kommer att krävas mer. Även tillståndsprocesserna behöver kortas ned i tidsåtgång.

”Det här är större än Skåne, Uppsala och Stockholm tillsammans. Göteborg är hjärtat i svensk industri och export”

Johan Trouvé är vd för Västsvenska Handelskammaren. Han menar att det nu planeras för stora investeringar i regionen de kommande åren som kommer att kräva mer effekt.

– Då ser vi ganska direkt att det kommer att hamna på rött, säger han.

Han lyfter bland annat fram investeringar i raffinaderierna ST1 och Preem, kemiklustret i Stenungsund, som Perstorps Project Air och Borealis, men även satsningar i Göteborgs hamn där bland annat Stena Line planerar för eldrivna färjorna Stena Elektra, som behöver laddas.

– Dessutom ska Volvo Cars tillsammans med batteriföretaget Northvolt utveckla och producera mer hållbara batterier. Det är inte helt osannolikt att den satsningen kommer att landa i Västsverige, säger han och fortsätter:

– Det vi ser är alltså satsningar i mångmiljonklassen vilket kommer att öka elbehovet. Då krävs det en ökad överföringskapacitet, ökad produktionskapacitet och en ny kraftledning från Hisingen och 18 kilometer norrut. Ny produktion i Västsverige kan vara havsbaserade vindkraftverk, fler solcellsparker och ny teknik för energilagring.

Han varnar för att investeringar kan utebli på grund av den osäkra situationen.

– Det här är större än Skåne, Uppsala och Stockholm tillsammans. Göteborg är hjärtat i svensk industri och export. Det här är inte en Göteborgsfråga, utan en fråga för hela Sverige och det är oerhört viktigt för hela Sveriges framtida tillväxt. Skulle de investeringar som just nu planeras inte kunna göras i Västsverige på grund av elbrist så kommer de göras utomlands.