ELKRISEN

Stenas nya elfärjor hotas av bristande svensk elförsörjning

Bild: Terje Pedersen

Stena Line har tecknat ett historiskt avtal om att sjösätta eldrivna Stena-färjor på linjen Göteborg-Fredrikshamn. Men medan elförsörjningen på danska sidan är mer eller mindre säkrad är det mindre klart hur den ska lösas på den svenska sidan, skriver DI.

Färjerederiet Stena Line har undertecknat ett historiskt avtal med Fredrikshamns kommun och Fredrikshamns Hamn om att sätta in två nya batteridrivna Stena-färjor på linjen Göteborg-Fredrikshamn senast 2030.

Kommunen och hamnen i Fredrikshamn åtar sig att se till att elkapaciteten och laddmöjligheterna säkras på den danska sidan.

Men medan elförsörjningen på danska sidan är mer eller mindre säkrad är det mindre klart hur den ska lösas på den svenska sidan.

Energibolaget Göteborg Energi har tidigare varnat för att brist på elnätskapacitet kan hota elkrävande investeringar. Bolaget har krävt att statliga Svenska kraftnät undanröjer hotet genom att så snabbt som möjligt bygga ut stamnätet till Göteborgsregionen.

– Göteborg Energi har helt rätt. Utan tillräckligt med el så kommer varken vi i näringslivet eller samhället i övrigt att klara klimatomställningen framöver. Och budskapet till myndigheter och politiker är att tillståndsprocesserna dessutom måste kortas radikalt, säger Niclas Mårtensson, vd för Stena Line tillika ledamot i regeringens Elektrifieringskommission till DI.

Dagens industri: Avtal öppnar för Stenas jättelika elfärjor – men svenska elförsörjningen ett hot