FÖRETAGARJOUREN

Lista: Krisåtgärderna för företagen i coronakrisen

Bild: Pontus Lundahl/TT

Coronavirusets utbrott har slagit hårt mot näringslivet. För att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och ekonomi i Sverige har regeringen presenterat en rad krispaket. Här listar TN de viktigaste stöden för företagen.

Omställningsstöd till företag

Omställningsstödet är ett stöd riktat till företag vars nettoomsättning har minskat under coronakrisen.

Skatteverket: Omställningsstöd till företag till följd av corona

Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har aviserat ett stöd till enskilda firmor som drabbats av coronakrisen. Stödet går att söka via Boverket.

Boverket: Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Nedstängningsstöd till coronadrabbade företag

Nedstängningsdrabbade företag ska få ersättning för sina fasta kostnader. Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet.

Regeringen: Kraftfullt ekonomiskt stöd till företag som drabbas av nedstängning

Regeringen Även lönekostnader ersätts i nedstängningsstödet

Korttidspermittering/Korttidsarbete

Korttidsarbete innebär enligt reglerna att en anställd går ner i arbetstid och lön istället för att du behöver säga upp personen. Kostnaden delas mellan dig som arbetsgivare, den anställda och staten.

Tillväxtverket: Frågor och svar om korttidsarbete/korttidspermittering

Statlig företagsakut för drabbade små och medelstora företag

För att dämpa de ekonomiska skadeverkningarna av coronakrisen infördes kreditgarantiprogrammet Företagsakuten. Företag har möjlighet att ansöka om lån inom Företagsakuten fram till den 30 september 2021.

Riksgälden: Företagsakuten – garantiprogram för företag

Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

Under 2020 slopades tillfälligt förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde på 1 000 kronor per anställd. Skattefriheten finns kvar även i år samtidigt som beloppsgränsen fördubblas till 2 000 kronor under 2021.

Skatteverket: Julklappar och andra gåvor till anställda

Tillfällig rabatt för hyreskostnader i utsatta branscher

Stödet riktar sig till företag inom utsatta kundnära branscher som fått ekonomiska svårigheter med anledning av coronakrisen. Stödet när vissa lokalhyresgäster får rabatt på hyran som togs fram våren 2020 har återinförts för första, andra och tredje kvartalet 2021.

Regeringen: Hyresstöd

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

1 januari – 31 mars 2023: Sänkt arbetsgivaravgift för unga (personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år) till en nivå på 19,73 procent.

Nedsättningen ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Regeringen: Nedsatta arbetsgivaravgifter för 19–23-åringar

Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms.

Skatteverket: Tillfälligt anstånd med skattebetalning

Utökat statligt ansvar för sjuklönekostnader

Stödet innebär att staten ersätter arbetsgivare för högre sjuklönekostnader än vad som kan anses normalt. Ersättning till arbetsgivare för deras sjuklönekostnader över normalnivå gäller till den 30 september 2021.

Regeringen: Åtgärder på socialförsäkringsområdet med anledning av coronaviruset

Utökade lånemöjligheter via Almi, Exportkreditnämnden och Svensk Exportkredit

Ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor har getts till Almi Företagspartner för att öka utlåningen till små och medelstora företag i hela landet.

Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökades från 125 till 200 miljarder kronor. Det kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag.

Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas till 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ger företag nya och förbättrade möjligheter att låna, skriver Regeringen.

Almi: Samlad information med anledning av pandemin

EKN: Nya garantier med anledning av covid 19-pandemin

SEK: Finansiering till ditt företag

Tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter och egenavgifter (har löpt ut)

En tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften, har beslutats av riksdagen. Reglerna innebär att alla arbetsgivare kan begära nedsättning av arbetsgivaravgifterna för maximalt 30 av sina anställda för utbetalningar som görs under 1 mars till och med 30 juni 2020.

Skatteverket: En tidsbegränsad nedsättning av arbetsgivaravgifterna