FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Chefer på globala storföretag går gärna till nystartade företag

Genrebild. Bild: Mostphotos

Högavlönade chefer i stora internationella koncerner byter oftare jobb, visar ny forskning, skriver Esbri.

Claudio Fassio vid Sten K Johnson Center for Entrepreneurship har i sin forskning tittat på skillnader mellan högavlönade chefer på multinationella företag och chefer på andra företag. En av slutsatserna är att de högavlönade cheferna som jobbar på de stora globala företagen gärna byter jobb.

– Det andra huvudresultatet är att det är mer sannolikt att arbetstagare i multinationella företag flyttar till andra multinationella företag och till nystartade företag, jämfört med de arbetstagare i icke multinationella företag. Vi hade inte förväntat oss att man flyttar till nystartade företag i den utsträckningen. Det är ett mycket viktigt resultat, säger Claudio Fassio till Esbri.

Esbri: ”Multinationella företag borde se rörlighet på arbetsmarknaden som en möjlighet”