KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Inga löften om kompensation för högt bensinpris

Statsminister Stefan Löfven stänger dörren för sänkt koldioxidskatt. Bild: Johan Nilsson/TT

De snabbt ökande priserna på diesel och bensin väcker missnöje, inte minst på landsbygden.

Men regeringen är inte redo att lova varken kompensation eller sänkt koldioxidskatt.

Miljö- och klimatminister Per Bolund (MP) hävdar att förklaringen ligger i stigande oljepriser och importberoende.

– Kan vi minska beroendet av den importen, då ger det också energitrygghet i Sverige, där vi producerar vår egen el att köra på och vi producerar våra egna biodrivmedel från svenska råvaror, säger Bolund till TT.

Bolund säger att det inte har skett några skattehöjningar på bensin och diesel de senaste åren. Dock skrivs skatterna upp, indexeras, med inflationen årligen.

Löfven: "Vore kontraproduktivt"

Statsminister Stefan Löfven (S) säger till TT att det kan bli aktuellt att stödja individer och hushåll om prishöjningen blir ihållande, men stänger samtidigt dörren för sänkt koldioxidskatt.

– Det gäller att hitta rätt sätt att göra det i sådana fall. Vi får se först hur länge det håller i sig, oljepriserna har ju gått upp förut och därefter ner. Men är det så att det är ihållande då måste vi fundera på hur man kan stödja individer och hushåll, men vi ska göra det på rätt sätt. Vi ska inte sänka koldioxidskatten till exempel, som några föreslår. Det vore direkt kontraproduktivt och dumt.

Löfven säger att även personer på landsbygden riskerar att påverkas av klimatförändringen som exempelvis kan leda till fler skogsbränder.

– Jag vill vända mig mot den här allmänna inställningen om att bor man på landsbygden bryr man sig inte om klimatomställningen, för det gör man.

Fokus ska vara att göra sig oberoende av fossila bränslen, enligt statsministern.

– Är det så att vi under tiden behöver göra något specifikt, låt oss då titta på det.

Pausat extra index

Tidningen ställde frågan om regeringen kan tänka sig att pausa den extra BNP-indexeringen av skatterna på bensin och diesel även efter 2022.

Den extra indexeringen har funnits sedan 2016, men har pausats för 2021 och fram till den 31 oktober 2022. Den innebär att skatterna på de båda drivmedlen ska höjas med två extra procentenheter, utöver den årliga höjningen som bestäms av inflationen.

Skälet för pausen var, enligt regeringens proposition, att priserna kommer att öka ändå på grund av kravet på inblandning av biodrivmedel i bensin och diesel. Det kallas för reduktionsplikt och innebär att andelen biodrivmedel successivt ska öka framöver. Biodrivmedel är dyrare att framställa än vanlig bensin och diesel.

Minska beroende

Per Bolund anser att vägen som bör väljas är att öka användningen av biodrivmedel producerade i Sverige.

– Det är inte en lösning för framtiden att vara fortsatt beroende av till exempel olja från Ryssland, när vi ser hur Vladimir Putin använder sina energimuskler för att sätta press på EU och höja priserna på våra marknader.

Bolund säger, med anledning av frågorna om kompensation, att regeringen gör satsningar på landsbygden i budgeten. Han lyfter också Miljöpartiets förslag om att landsbygdsbor borde kunna få ett högre stöd för att köpa elbil.

Rättad: I en tidigare version fick Per Bolund fel partibeteckning.

Daniel Kihlström/TT

Lars Larsson/TT