DEN SVENSKA EKONOMIN

”Regeringen måste gå från ord till handling”

Bild: Henrik Montgomery/TT

Välkomna satsningar på utbildning, men en del i övrigt att önska. Så lyder några reaktioner på regeringens vårändringsbudget. ”Nu förväntar vi oss konkreta saker i höstbudgeten – regeringen måste gå från ord till handling”, säger Fredrik Östbom, Almega, i en kommentar.

Politiska reformer kan inte vänta under rådande läge, enligt Fredrik Östbom näringspolitisk chef, Almega.

– Att vi är på väg in i en lågkonjunktur ökar behovet av genomgripande reformer som stimulerar jobb och tillväxt på både kort och lång sikt stort. Vi har konkreta förslag på vad som behöver göras. Nu förväntar vi oss konkreta faktiska saker kring detta i höstbudgeten. Regeringen måste gå från ord till handling om vi ska lyckas återupprätta arbetslinjen, säger han i en kommentar.

Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten. Bild: Anders Wiklund/TT

Industriarbetsgivarna välkomnar att 719 miljoner kronor tillförs vuxenutbildningen. Större delen, 400 miljoner kronor, går till regionalt yrkesvux.

– Det blir nu särskilt angeläget att följa upp hur pengarna används och att de även kommer industrins företag till del, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna, i en kommentar.

Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt hoppas mer på höstbudgeten:

– Som väntat innehåller vårpropositionen inga överraskningar. Om regeringen vill påverka den ekonomiska utvecklingen under mandatperioden har man chansen i höstbudgeten med reformer som stimulerar företagande och arbete. Därför är det positivt att regeringen tar upp behovet av sänkt skatt på arbete, men det saknas ännu något konkret förslag, säger .

Under nästa år bör finanspolitiken utnyttjas till reformer som ger långsiktigt positiva effekter på tillväxten och därmed välfärden, anser Daunfeldt.

– Det måste bli mer lönsamt att arbeta och utbilda sig. Vi behöver stärka vår konkurrenskraft och förbättra investeringsklimatet. För det krävs bland annat en kraftig utbyggnad av fossilfri elproduktion. Vi behöver också effektivisera tillståndsprocesserna. Företagens möjligheter att växa är avgörande för det svenska välståndet, säger han.

Ekonomer: Regeringen kan vara för optimistisk

Även Transportföretagen lovordar satsningarna på yrkeshögskolan, men beklagar att vårändringsbudgeten inte innehåller några nya satsningar på transport- och infrastruktur.

– Regeringen behöver göra mer för att underlätta den gröna omställningen inom transportsektorn. Det behövs ett ökat fokus på elektrifieringen och laddinfrastruktur. Det skulle vara bra både för transportsektorn och samhället i stort. Den klimathandlingsplan som regeringen presenterar i höst kommer därför bli viktig för transportsektorn och våra företag. Vi ser fram emot en fortsatt dialog med regeringen för att kunna få till långsiktiga spelregler för transportsektorn, säger Marcus Dahlsten, vd Transportföretagen i ett pressmeddelande.

Annika Winsth, chefsekonom på Nordea Bank. Bild: Tim Aro/SvD/TT

Både Mattias Persson, chefsekonom vid Swedbank, och Annika Winsth, chefsekonom på Nordea, anser att regeringen är för optimistisk.

– Jag tror att regeringen är lite för optimistisk både i år och nästa år. Hela inriktningen på budgeten är att få ned inflationen, på så sätt tar finanspolitiken ett ansvar men kanske lite i överkant. Jag tror man ska räkna med en längre period med tuffare tider, säger han till TT.

– Det finns en risk att tillväxten blir svagare än vad regeringen räknar med. Både i år och kanske framförallt nästa år, säger Annika Winsth till nyhetsbyrån.

Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen

”Reaktiv småpotatis”. Så beskriver Livsmedelsföretagens vd Björn Hellman vårändringsbudgeten ur ett livsmedelspolitiskt perspektiv.

”Från Livsmedelsföretagens sida tycker vi att det är olyckligt med det politiska spektaklet om matpriser. En av finansministerns återkommande talepunkter är att de svenska matpriserna ökat mer än i våra grannländer. Men faktum är att justerat för kronans försvagning så har de svenska matpriserna sedan början av 2022 stigit mindre än i jämförbara länder”, skriver han i en kommentar.

Svensk Handel är kritiskt mot att det i vårbudgeten inte fanns med en sänkning av arbetsgivaravgifterna för unga, vilka höjdes 1 april.

– Att göra det dyrare att anställa i en lågkonjunktur är ett misstag. De 8 miljarder som denna ökning kostar för alla som anställer unga måste hämtas hem någonstans och risken är att det sker genom att färre anställs – inte minst i välfärden då 1,2 av de 8 miljarderna kommer att drabba kommuner och regioner. Dessutom skulle en sänkning av arbetsgivaravgifter bidra till att sänka inflationen, säger Martin Kits i ett uttalande.