DEN DIGITALA UTVECKLINGEN

Debatt: Sverige behöver likvärdiga digitala välfärdstjänster

Bild: Åserud, Lise

Regeringen behöver skapa förutsättningar för en modern bredbandspolitik som sträcker sig över hela riket, skriver Patrik Sundström, digitaliseringschef på SKR på Di Debatt.

Välfärden utmanas av stigande räntor, inflation, höga energikostnader och den demografiska utvecklingen. Näringslivets pågående automatisering och elektrifiering inspirerar och visar vägen. Nu behöver regeringen rulla ut en strategi som ger dessa innovationer större genomslag i landets olika samhällsfunktioner, skriver debattförfattaren.

Det handlar om efterfrågade digitala välfärdstjänster liksom nödvändiga effektiviseringar. Det handlar om att bidra till kompetensförsörjningen. Det handlar också om att demokratisera välfärden från tätort till glesbygd och stärka det civila försvaret i hela landet.

Det är inte möjligt att hitta en nationell modell som passar alla olika situationer och behov i landet, men det finns andra sätt.

"En kommande bredbandspolitik måste därför involvera fler myndigheter, fler aktörer och innehålla mer situationsanpassade verktyg", skriver Patrik Sundström.

Dagens industri: SKR: Välfärd och tillväxt kräver likvärdig uppkoppling i hela landet