DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

Domen: Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementa var lagligt

Cementas kalkbrytning tillfälliga tillstånd har prövats. Arkivbild. Bild: Karl Melander/TT

Ekonomi (TT)

Regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning strider inte mot lagen, enligt Högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta förvaltningsdomstolen har nu slagit fast att regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning på Gotland inte strider mot någon lagregel.

Cementa fick ett tillfälligt tillstånd av regeringen att bryta kalk på Gotland. Beslutet togs efter det att Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas ansökan på grund av otillräcklig miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen ryckte då in och en enig riksdag röstade igenom en tillfällig ändring i miljöbalken, som snabbt gav Cementa ett tillfälligt tillstånd. Detta kritiserades, bland annat avrådde Lagrådet.

Fyra miljöorganisationer överklagade det tillfälliga tillståndet.

Nu har domstolen avgjort ärendet, och skriver:

"De aktuella lagändringarna syftade till att avvärja en akut risk för allvarliga samhällskonsekvenser till följd av cementbrist. Regeringen bedömde att lagändringarna måste komma på plats snabbt".

Om inte tillståndet gavs snabbt fanns risk för skador på byggnader och egendom för cementproduktion, och därmed också risk för akut cementbrist. Därför var det rätt av regeringen att fatta de snabba besluten, enligt domstolen.

Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, är nöjd:

– Vi noterar i domen från Högsta förvaltningsdomstolen att regeringens tillfälliga tillstånd för Cementas kalkbrytning inte strider mot lagen. Det är positivt. Nu är det viktigt att cementförsörjningen säkras också på längre sikt, säger Per Hidesten, i ett pressmeddelande.

Turerna kring Cementa

  • Den 6 juli 2021 avvisade Mark- och miljööverdomstolen Cementas ansökan om ett nytt 20-årigt tillstånd för kalkstensbrytning i Slite på Gotland.
  • Skälet var stora brister i miljökonsekvensbeskrivninge. De gällde särskilt bedömningar av inverkan på grundvattnet.
  • Högsta domstolen sade den 25 augusti förra året nej till att ta upp Cementas överklagan.
  • För att undvika risk för cementbrist tog regeringen fram en lag som öppnade för tillfälliga undantag i miljöbalken och möjlighet för regeringen att bevilja ett tillfälligt tillstånd för Cementa.
  • Lagrådet sade nej till regeringens förslag. Men regeringen gick vidare med en proposition och den 29 september röstade riksdagen enhälligt ja till lagförslaget.
  • Efter behandling av en ansökan om tillfälligt tillstånd från Cementa gav regeringen bolaget klartecken att fortsätta bryta till den sista december 2022.
  • Fyra miljöorganisationer överklagade, men Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att regeringen tillstånd inte strider mot någon lag.
  • Cementa har börjat om med sin tillståndsprocess och lämnat in en ny ansökan om tillstånd till mark- och miljödomstolen. Den domen väntas den 13 december.