C kräver nytt förslag om gårdsförsäljning

Svenska whiskytillverkaren Mackmyra. Arkivbild. Bild: Alexander Larsson Vierth/TT

Politik (TT)

Centerpartiet vill att regeringen ändrar i förslaget om att tillåta gårdsförsäljning av alkohol. Kraven på småskalig produktion måste tas bort, enligt partiet.

För två veckor sedan presenterade regeringens utredare förslag på ändringar i vad nykterhetsrörelsen beskriver som ett fundament i Sveriges alkoholpolitik – alkoholmonopolet.

Utredningen föreslår att alkohollagstiftningen vidgas och tillåter så kallad småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker, under vissa begränsningar.

Bland annat begränsas försäljningsvolym och i vilket sammanhang försäljningen får ske. Den totala mängden får inte överskrida 0,7 liter sprit, 3 liter vin eller 3 liter andra jästa drycker och bara ske i samband med exempelvis studiebesök på gården.

"Väldigt onödigt"

Centerpartiet var drivande för att få till en översyn av gårdsförsäljning inom ramen för januariavtalet med S, MP och L.

En annan begränsning gäller produktionen, eller ett krav på småskalighet.

Produktionsvolymen får inte överstiga 75 000 liter spritdryck, 500 000 liter jästa drycker med upp till 10 procent alkohol, eller 200 000 liter jästa drycker med mer än 10 procent alkohol.

C välkomnar utredningen och anser att den värnar alkoholmonopolet samt tar hänsyn till folkhälsan. Men småskalighetskravet måste slopas.

– Det känns som en väldigt onödig del att ha med. Man utesluter ett antal dryckesproducenter på landsbygden bara för att de producerar för stor volym. Vi vill ge dem ytterligare ett ben att stå på, säger Sofia Nilsson (C), ledamot i socialutskottet och talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa.

Partiet nämner tillverkare som Mackmyra, Oppigårds och Hernö Gin.

I övrigt vill Centern att socialminister Lena Hallengren (S) går ut med förslaget på remiss senast den 31 januari. Om inte regeringen ändrar i delarna om produktionsvolym så tänker C försöka driva igenom ändringar i socialutskottet – där man hoppas på stöd från tidigare allianspartier och SD.

– Jag hoppas inte att Hallengren fortsätter släpa fötterna efter sig, säger Sofia Nilsson.

L: EU kan säga nej

Liberalernas landsbygdspolitiske talesperson Jakob Olofsgård är också positiv till utredningen. Små företag kan gynnas samtidigt som monopolet och folkhälsan värnas.

Han utesluter inte att L ställer sig bakom ändringar i förslaget men är samtidigt kritisk och menar att om småskalighetskravet tas bort riskerar det att EU säger nej till hela det svenska upplägget.

– Den aspekten är oerhört viktig, både för småskaliga och mellanstora producenter. Liberalerna värnar alkoholpolitiken vi haft i Sverige. Vi kommer att haka på och driva på, men vi får inte springa för långt i förväg. Utredningen värnar monopolet och vill man in och rucka på storleken får man ställa sig frågan vad det gör med monopolet.

Även Sverigedemokraterna är positiva till utredningens förslag men vill se hur regeringen utformar propositionen innan man tar ställning.

TT har sökt socialminister Lena Hallengren för en kommentar.

Niklas Svahn/TT

Fakta

Gårdsförsäljningsutredningen föreslår bland annat att:

Gårdsförsäljning endast tillåts i anslutning till ett betalt studiebesök eller en föreläsning med anknytning till den aktuella produkten på tillverkningsstället.

Mängden som får säljas till en kund vid ett köptillfälle begränsas.

Det ska krävas tillstånd från kommunen för att få bedriva gårdsförsäljning.

Gårdsförsäljning inte får bedrivas tidigare än klockan 10.00 och inte pågå längre än till klockan 20.00.

Alkohollagens generella regler om försäljning ska gälla.

Regleringen i ett första steg bör gälla i sex år från ikraftträdandet.

Källa: Gårdsförsäljningsutredningen, SOU 2021:95