DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Nya siffror: För få tjejer väljer väljer teknikutbildningar

Bild: Emilia Bergmark-Jiménez

Knappt två av tio som söker Teknikprogrammet är tjejer. Det visar ny statistik från Skolverket. Nu har Teknikföretagen sammanfattat varför.

En ojämn könsfördelning bland dem som arbetar med teknik bidrar till negativa konsekvenser för såväl indivien som för samhället i stort, menar Teknikföretagen i ett pressmeddelande. Enligt organisationen är teknik nyckeln till en majoritet av de stora samhällsutmaningarna.

– När det är dags att göra sitt gymnasieval i årskurs nio är intresset för teknik som allra lägst och då är det inte så konstigt att statistiken ser ut som den gör, säger Elin Östblom, ansvarig för ungdomskommunikation hos Teknikföretagen, i pressmeddelandet.

Tillsammans med forskaren och doktoranden Ulrika Sultan har Teknikföretagen sammanfattat ett antal punkter om varför tjejer väljer bort teknikutbildningar. Resultatet sammanfattas i tre huvudsakliga orsaker:

  • Valet till gymnasiet görs i den ålder då tjejers teknikintresse är som lägst.
  • Teknik och matematik anses svårt.
  • För tjejer är teknikutbildning ett laddat val.

– Att flickor inte anser sig vara tekniska nog börjar tidigt. Tidigt som i mellanstadiet. En tid då teknikämnet har få timmar och generellt inte heller prioriteras i skolans budget. Flickor får därför inte möjligheten att känna känslan av att höra hemma i teknik, säger Ulrika Sultan.

Pressmeddelande: Ny gymnasiestatistik från Skolverket visar att alltför få tjejer väljer teknikutbildningar