DEBATTEN OM LAS

Experten: Så ökar du personalens kompetens

Bild: Mostphotos

Teknikföretagens utredare Robert Tenselius förklarar i magasinet t: vad det nya omställningspaketet för arbetsgivare och anställda innebär.

– Förslagen inom omställningsområdet ger individen helt andra ekonomiska och praktiska möjligheter till kompetensutveckling och omställning under arbetslivet än vad som finns i dag, säger Robert Tenselius till t:.

Omställningspaketet består av två delar, dels förbättrade omställningstjänster via omställningsorganisationer. Dels ett nytt statligt omställningsstudiestöd. Parternas överenskommelse innebär dessutom att kompletterande tjänster erbjuds individer med kollektivavtal.

t:Nya omställnings­systemet: Det här gäller för kompetensutveckling