DEN SVENSKA INDUSTRIN

”EU:s industristrategi missgynnar svenska bolag”

Ursula von der Leyen. Foto av Olivier Hoslet

På onsdag publiceras EU:s uppdaterade industristrategi som missgynnar svenska bolag, skriver Frida Wallnor i Di.

EU:s industristrategi är ett mycket angeläget dokument där EU-kommissionen slår fast hur man vill stärka unionens konkurrenskraft. Tanken är god. Men som alltid när man talar om statliga stöd till politiskt utpekade mål finns en påtaglig risk för obalanser – för snedvriden konkurrens både mellan medlemsländer och företag, menar Frida Wallnor.

”Men om planerna klubbas i sin nuvarande form kommer Tyskland, Frankrike med flera att kunna plöja ned miljardbelopp i sina inhemska bolag när pengarna från stödfonden börjar betalas ut. Samma sak lär inte hända i Sverige, med tanke på regeringens försiktiga plan. Svenska bolag riskerar med andra ord att missgynnas och halka efter i den europeiska konkurrensen”, skriver Frida Wallnor i Di.

Di: EU:s industristrategi missgynnar svenska bolag

Teknikföretagen: EU ska främja konkurrens