DEN SVENSKA INDUSTRIN

Industritoppar: Europa måste prioritera konkurrenskraften

Europeiska flaggor i Bryssel. Bild: Virginia Mayo

För att nå målet klimatneutralitet behövs nya idéer och omfattande investeringar, skriver flera näringslivsföreträdare på Di Debatt.

En ny anda av lagstiftning, att Europa blir en mer konkurrenskraftig energileverantör och att EU:s tillgång på råvaror säkras, är några av förslagen som debattörerna förs fram.

”Industrin är redo och vill ställa om men för att kunna göra det måste Europa prioritera industrins konkurrenskraft. Därför bör Sveriges regering driva på för en ny europeisk industrigiv”, skriver debattörerna på Di Debatt.

Om debattörerna

Ib Jensen, Perstorp

Mark Meier, BASF

Mikael Staffas, Boliden

Lotta Lyrå, Södra

Henrik Sjölund, Holmen

Ulf Larsson, SCA

Johan Landfors, Nouryon

Emil Källström, Sekab

Di Debatt: Regeringen måste driva på för en industrigiv i EU