Britterna, USA och Australien i säkerhetspakt

USA:s president Joe Biden, Australiens premiärminister Scott Morrison, på skärm i mitten, och Storbritanniens premiärminister Boris Johnson på skärm till vänster, håller en gemensam presskonferens om bildandet av en ny säkerhetspakt. Bild: Andrew Harnik/AP/TT

USA och Storbritannien kommer att bilda en säkerhetspakt tillsammans med Australien. Det meddelar de tre ländernas ledare på en gemensam digital presskonferens.

– Det här handlar om att investera i vår största styrka, våra allianser, säger USA:s president Joe Biden.

De tre ledarna stod i sina respektive länder och presenterade samarbetet, Aukus kallat, som ska stärka de redan täta banden länderna emellan.

– Vi har alltid sett världen med samma ögon. Vi har alltid trott på en värld som föredrar fred och frihet och respekterar suveräna staters oberoende, säger Australiens premiärminister Scott Morrison enligt Sydney Morning Herald.

I London fyller kollegan Boris Johnson i med:

– Alliansen kommer att föra oss närmare än någonsin och skapa jobb och välstånd.

Aukus – "Det låter konstigt, men det funkar", säger Biden om namnet – handlar enligt presidenten om att uppdatera samarbetet för att bättre kunna möta dagens hot.

Och dagens hot, är det Kina? De tre ledarna nämnde inte en enda gång Kina, men andemeningen fanns där.

– Vår värld blir alltmer komplex, i synnerhet i vår region, och det påverkar oss alla, säger Morrison.

– Vi inser alla vikten av att försäkra oss om fred och stabilitet i regionen över en lång tid framåt, säger Biden.

Kina: Kalla kriget-mentaliteter

"Regionen" de talar om är vad som på geopolitiskt språk kallas Indo-Pacific, alltså i stort sett hela Indiska oceanen och Stilla havet, från Afrikas östkust till västra USA. Där ligger Sydkinesiska sjön i mitten, och med ett Kina som rustar upp sin flotta och spänner musklerna mot bland annat Taiwan.

– Vi måste kunna adressera såväl det nuvarande strategiska läget i regionen, som hur det kan komma att utvecklas. Framtiden för vart och ett av våra länder och faktiskt hela världen avgörs av att en fri och öppen region blomstrar under de kommande årtiondena, säger Biden.

I en första kommentar från kinesiskt håll säger landets ambassad i Washington enligt Reuters att de tre länderna "borde skaka av sig sina kalla kriget-mentaliteter och ideologiska fördomar".

Inga kärnvapen

Men de stärkta banden har även rört upp känslorna i Frankrike.

En stor del av presentationen handlade om att Australien med brittisk och amerikansk hjälp ska bygga en atomdriven ubåtsflotta. Därmed skrotas de långt gångna planerna på ett franskt samarbete om nya ubåtar, värt drygt 300 miljarder kronor.

– Dessa ubåtar ska tillverkas i Adelaide (i Australien) i nära samarbete med USA och Storbritannien, sade Australiens premiärminister Scott Morrison.

Biden säger att ubåtarna ska ha "de mest moderna förmågor som är tillgängliga och som vi behöver för att försvara oss mot snabbt förändrade hot". Men enligt de tre ledarna är ubåtarna inte avsedda att bestyckas med kärnvapen utan med konventionella vapen.

– Men låt mig vara helt tydlig: Australien kommer inte att försöka etablera sig som en kärnvapenmakt eller utveckla kärnkraft, och vi kommer att fortsätta åta oss alla våra icke-kärnkraftsåtaganden, säger Morrison.

Frankrike beklagar

Förutom ubåtarna ska länderna samarbeta i utvecklingen av AI-teknik som ska kunna användas militärt. De tre länderna ska under halvtannat år gemensamt utveckla och planera "uppgraderingen" av ubåtsflottan, ett arbete som enligt Storbritanniens premiärminister Boris Johnson är:

– Ett av de mest komplexa och tekniskt utmanande projekten i världen, som kommer att pågå i årtionden.

Frankrike kommenterar ubåtsaffären med att den bryter mot den "anda av samarbete" som finns mellan Frankrike och Australien och som enligt planerna skulle ha resulterat i tolv ubåtar som skulle ha tillverkats i Frankrike, vilket Morrison i juni "fullt ut" ställde sig bakom.

"Vi kan bara notera och beklaga detta", skriver Frankrikes utrikesdepartement i ett uttalande nu, enligt AFP.

Inte heller Nya Zeeland jublar. Premiärminister Jacinda Ardern säger i ett uttalande att "Nya Zeelands hållning om förbud av atomdrivna ubåtar i våra vatten är fortsatt oförändrat" och att de alltså inte kommer att tillåtas använda nyzeeländskt territorium.

Martin Yngve/TT