BRISTERNA I INFRASTRUKTUREN

Regeringen ska bygga hela Norrbotniabanan

På en pressträff i regeringskansliet meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen ska finansiera hela den sedan länge planerade Norrbotniabanan. Bild: Stefan Jerrevång/ TT

Regeringen ger Trafikverket uppdraget att planera för bygget av järnvägen Norrbotniabanan. Tidsplanen är dock oklar.

– Arbetet med att fullfölja hela Norrbottniabanan är därmed i gång, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff.

På torsdagen fattar regeringen beslutet att den sedan länge planerade Norrbotniabanan från Umeå till Luleå nu i sin helhet ska ingå i planen för infrastruktur.

– Trafikverket får nu i uppdrag att planera sträckan Skellefteå–Luleå, med syfte att möjliggöra för en byggstart av sträckan inom ramen för kommande infrastrukturplanen, säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) på en pressträff.

Bygget av den första delsträckan mellan Umeå och Skellefteå, Umeå–Dåva inleddes 2018. Men det har funnits osäkerhet kring finansieringen av andra halvan från Skellefteå till Luleå.

Pengar finns

TT: Finns det nu pengar till hela sträckan?

– - Ja, vi har sett till att skjuta till pengar så att det finns för hela sträckan, säger infrastrukturministern.

TT: När tror du att det kan bli byggstart för sträckan Skellefteå–Luleå, planperioden sträcker sig ända in på 2030-talet?

– Byggstart ska ske under planperioden. Det kan ske under senare delen av 2020-talet. Vilket kan innebära att den behöver fullföljas en bit in på 2030-talet. Det är lång tid, men det tar tid att bygga, säger Tomas Eneroth.

Men inget är säkert. Överklaganden eller att planeringen inte går som man tänkt med till exempel behov av tunnlar kan krascha tidsplanen.

Oklar kostnad

Infrastrukturministern vill inte ge något besked om kostnaden utan hänvisar till kommande beräkningar som Trafikverket fått i uppdrag att ta fram i sin planering.

Bygget är alltså i gång sedan 2018 och pengar finns för sträckan mellan Umeå och Skellefteå. Men det har saknats besked om när nästa steg kommer, och pengar, för sträckan från Skellefteå till Luleå.

Båda sträckorna är ungefär lika långa, runt 13 mil. Intresseorganisationen Norrbotniabanegruppen som inkluderar flera kommuner, regionerna Västerbotten och Norrbotten och många företag, har väntat på ett besked.

Plan klar 2022

– Jag hoppas att vi äntligen får besked om att Norrbotniabanan ska byggas hela vägen till Luleå, sade Elisabeth Sinclair, projektledare för intresseorganisationen, inför dagens besked från regeringen.

I våras lade regeringen fram sin infrastrukturproposition och även då sade Tomas Eneroth, som är infrastrukturminister också i statsminister Stefan Löfvens (S) senaste regering, att lagt kort ligger om Norrbotniabanan.

Det vill säga att den ska byggas i sin helhet. Men det har hittills inte funnits finansiering för den andra halvan och för att planerna ska bli mer konkreta måste den in i den nationella planen för infrastruktur.

Trafikverket arbetar nu med ett förslag för planen som regeringen ska ta ställning till i vår.

Lars Larsson/TT

Helena Björk/TT

Fakta

27 mil ny järnväg längs Norrlandskusten

Resecentrum i Skellefteå, Piteå och Luleå.

Regionaltågsstationer bland andra Sävar, Robertsfors, Bureå och Byske.

Trafikstart på sträckan Umeå–Dåva 2024.

Trafikstart för hela etapp ett, Umeå–Skellefteå, beräknas till 2030.

Tågen kan köra upp till 250 km i timmen.

22 godståg och 44 persontåg ska trafikera järnvägen per dygn.

Norrbotniabanan beräknas kosta 29 miljarder kronor, enligt prisnivån för 2013-06.

Källa: Trafikverket