STORMAKTEN KINA

Stormakter tar upp kamp mot Kinas nya sidenväg

EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Joe Biden offentliggör en enorm satsning på transporter i Asien, Europa och Mellanöstern Bild: Evelyn Hockstein/Pool via AP/TT

Indien (TT-AFP)

Nya sidenvägen kan utmanas av den nya kryddvägen.

Stormaktskampen om de ekonomiskt viktiga och geopolitiskt avgörande transportlederna mellan öst och väst i Asien intensifieras med ett nytt initiativ som indirekt utmanar Kina.

EU och USA står som garanter för satsningen.

Kungörelsen om ett brett samarbete om en ny transportled gjordes i korridorerna utanför G20-ländernas toppmöte i Delhi, Indien, på lördagen.

USA, EU, flera länder i Mellanöstern och Indien samlas i ett ambitiöst projekt att skapa en sammanvävd kommunikationslänk som kopplar ihop järnvägar, hamnar med kraftledningar, dataöverföring samt rörledningar för vätgas.

– Detta är verkligen stort, sade USA:s president Joe Biden när projektet offentliggjordes. officiellt kallas det för Partnerskap för global infrastruktur och investering ( Partnership for global infrastructure and investment).

Han kallade transportleden för "historisk" medan Frankrikes president Emmanuel Macron ansåg att planen är "verklig". EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen konstaterade att det var "mycket mer än bara en järnväg och en kabel."

Bro mellan civilisationer

– Det är en grön och en digital bro mellan kontinenter och civilisationer, sade von der Leyen.

Planen ses som en en satsning som ska utmana Kinas enorma projekt att bygga ett transportsystem som kallas Belt and road initiative (BRI) – men ofta kallad den nya sidenvägen.

Den kinesiska infrastruktursatsningen är tänkt att inkludera över 150 länder i sex olika rutter. Den lanserades officiellt av president Xi Jinping 2013, men delar av den hade då redan planerats och delvis byggts i flera år.

Målet är att lederna ska vara färdigställda 2049 och beröra omkring 75 procent av jordens befolkning, enligt brittiska The Economists beräkningar.

Kinas utökade ambitioner om inflytande i bland annat Asien har nu fått ett direkt svar.

Historiska vägar

Liksom den nya sidenvägen tar projektet med den nya kryddvägen sitt namn från de medeltida transportrutterna mellan Asien, Mellanöstern och Europa.

Indien är ett av de länder som står bakom satsningen, då landet med 1,4 miljarder invånare känner sig allt mer trängt av en ökad kinesisk marknadsdominans.

Initiativet inbegriper också ärkefienderna Israel och Saudiarabien som kan komma att samarbeta i det multinationella projektet. USA agerar för närvarande aktivt med diplomatiska kontakter för att få till stånd en normalisering mellan de två länderna.

Ett mål med kryddvägen är att komma förbi den flaskhals som Suezkanalen utgör, där transporter försenas genom intensiv och problematisk fartygstrafik.

Men omfattningen på visionen är svår att överskåda, så också prislappen och praktiska problem.

Markeringen var dock tydlig gentemot Kina och Folkrepublikens ledare Xi Jinping.

"Om projektet blir av så kommer det att helt förändra spelplanen och föra Indien och Mellanöstern samman. Detta motverkar (Kinas) BRI-initiativ", skriver Kinakännaren Michael Kugelman på The Wilson Center i Washington DC, USA.

Bana för höghastighetståg byggs i Jakarta som en del av Kinas investering i den nya sidenvägen. Bild: Dita Alangkara/AP/TT