DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Nya siffror: Arbetskraften kommer inte räcka till

Anna Falck, förhandlingschef Arbetsgivarverket, Caroline Olsson, chef arbetsgivarpolitik SKR och Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv. Bild: Sören Andersson

Sju av tio företag har svårt att rekrytera medarbetare, visar nya siffror. Samtidigt växer behovet av arbetskraft. Ekvationen går inte ihop, varnar arbetsgivarna.

Samtidigt som både näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare så behöver fler människor arbeta. Frågan om hur Sverige ska lösa kompetensbristen när arbetskraften inte räcker till diskuterades under ett seminarium i Almedalen som arrangerades av Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och SKR.

Patrik Karlsson, policyexpert kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv, lyfte under seminariet fram att frågan om kompetensförsörjning och brist på arbetskraft nu är en av de mest utmanade frågorna på den svenska arbetsmarknaden.

– Vi vill att Sverige ska fortsätta vara ett av världens bästa länder att leva och verka i. Därför behöver vi adressera den här frågan och vi behöver vidta åtgärder, sa han.

Svenska företag, kommuner, regioner och statliga myndigheter sysselsätter idag drygt 5,2 miljoner medarbetare.

– Konkurrensen om arbetskraften är stenhård och många arbetsgivare har svårt att rekrytera medarbetare. Bland annat visar Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät att sju av tio företag har svårt att rekrytera medarbetare.

Kommer krävas 265 000 fler medarbetare 2032

Framöver kommer arbetskraften inte räcka till. Mellan 2022–2032 kommer behovet av ytterligare medarbetare öka med 175 000 i näringslivet, med 75 000 i kommuner och regioner och 15 000 i staten, enligt beräkningar från Svenskt Näringsliv och SKR. Sammanlagt innebär det att det kommer krävas ytterligare 265 000 medarbetare till 2032. Samtidigt kommer bara 144 000 fler vara i sysselsättning 2032.

– Men det här är inte bara en numerär utmaning. För arbetsgivare handlar det om att personer måste ha rätt kompetens.

– Matchningen på arbetsmarknaden har försämrats och det har lett till att det i dagsläget finns många lediga jobb, men samtidigt en hög arbetslöshet.

Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna lyfte fram att bilden av industrin har förändrats under de senaste åren. Numera finns en bred samsyn kring att industrin kommer att leda den gröna omställningen, menar han.

– Det är positivt och något som vi kan utnyttja när vi rekryterar. Men det är klart att det finns stora utmaningar framöver.

Han menar att kompetensutmaningen är avgörande för att investeringar ska göras i Sverige.

– Till skillnad från offentlig sektor så måste inte industrin finnas i Sverige. Man väljer att investera där man kan få avkastning. Bara inom basindustrin behöver vi 25 000 nya anställda inom de närmsta åren. Det är en gigantisk utmaning vi står inför.

Även Fredrik Rosengren, rikskronofogde på Kronofogden, berättade att de har svårt att rekrytera.

– När vi söker folk får vi ibland in några stycken som har den kompetensen vi vill ha, ibland får vi inte det. Många gånger är det också för få som söker, men vi vill samtidigt inte heller sänka våra kompetenskrav då vi inte vill sänka kvaliteten på verksamheten, sa han.

1,2 miljoner människor är inte självförsörjande

Caroline Olsson, chef arbetsgivarpolitik på SKR, lyfte fram att det är bekymmersamt att det finns en okunskap kring kompetensförsörjningen.

– Det som bekymrar mig är att vi har pratat om detta i många år men trots det så finns det fortfarande en brist på insikt både hos politiker och hos allmänheten.

– I grunden behöver alla politiska beslut som fattas tas med insikten att vi inte har obegränsat med människor.

Även Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv, delade problembeskrivningen och menar att det finns en rad akuta åtgärder som politiken behöver ta tag i för att situationen inte ska förvärras.

– Det finns förslag om att minska arbetskraftsinvandringen som borde stoppas. Man borde implementera etableringsjobben. Och sedan behöver vi se över utbildningssystemet och bland annat stärka yrkesutbildningarna.

Enligt Svenskt Näringslivs beräkningar är i dag cirka 1,2 miljoner människor inte självförsörjande.

– Det finns många människor i Sverige som lever i utanförskap och som inte kommer in på arbetsmarknaden.

Det är ett problem både för individen och för samhället då det är en outnyttjad resurs som kostar mycket pengar för samhället. De behöver komma in på arbetsmarknaden så fort som möjligt.