KOMPETENSKRISEN

Pensionärer ska rädda förlossningsvården i sommar

Alla regioner utom Dalarna, Jönköping och Gotland ger bonus till barnmorskor som flyttar semesterveckor, visar TT:s enkät. Arkivbild. Bild: Christine Olsson, Henrik Montgomery/TT

Vård (TT)

En majoritet av landets regioner har inte tillräckligt många barnmorskor för att klara bemanningen på förlossningarna under sommaren.

Semestrar har kunnat beviljats tack vare pensionärer och hyrpersonal.

– Det är otroligt skört, säger Michael Viklund på förlossningen i Umeå.

25 000 kronor för att flytta en semestervecka, chefer som tvingas ta barnmorskepass och stängda förlossningsrum. Läget inom förlossningsvården inför sommaren är ansträngt i många regioner.

Flera förlossningsavdelningar måste dra ner på verksamheten, visar TT:s enkät till landets samtliga regioner. I Uppsala har man exempelvis tvingats minska antalet vårdplatser och bemanning på BB. I Växjö tvingas man stänga två förlossningsrum.

Även Halland har lägre kapacitet på förlossningen jämfört med förra sommaren då man har svårt att få ihop bemanningen. I fjol var drygt 18 procent av de som födde i Halland skrivna i en annan region. Regionen har på sin hemsida flaggat för att möjligheterna att ta emot kvinnor bosatta i andra regioner nu blir mer begränsade.

– Vi kan inte säga nej, men vi kan vädja och informera om att det ser annorlunda ut i år. Det här är en av olika åtgärder som vi har vidtagit för att vi ska ha en så säker vård som möjligt och en bra arbetsmiljö för våra medarbetare, säger Maud Ankardal, verksamhetschef vid kvinnokliniken på Hallands sjukhus.

Många ger bonus

Läget inför sommaren skiljer sig åt i olika delar av landet jämfört med förra sommaren. Sju regioner uppger att läget är bättre i år, åtta att det är likadant som förra året och fyra att läget är sämre. Två regioner svarar att läget skiljer sig åt på olika orters förlossningsavdelningar.

I Karlskrona kommer alla sex förlossningsrum att vara öppna, men man går ner till minimibemanning. Timvikarier, föräldralediga, pensionärer och även chefer tar barnmorskepass för att lösa situationen.

17 av 21 regioner tar i år in hyrbarnmorskor för att klara bemanningen. Men flera regioner uppger att det även är svårt att få tag på hyrbarnmorskor under sommarperioden.

– Jag som är avdelningschef jobbar som barnmorska under vissa pass. Det är både bra och dåligt. För min egen del tycker jag att det är roligt, men vi måste ändå sköta chefskapet och allt runtomkring det, säger Helén Lövdahl, avdelningschef på förlossningen i Karlskrona.

25 000 för flyttad semestervecka

Samtliga regioner har i år kunnat bevilja fyra veckors sammanhängande semester till de barnmorskor som önskar. Alla regioner utom Dalarna, Jönköping och Gotland erbjuder samtidigt bonus till barnmorskor som flyttar semesterveckor utanför sommarperioden.

I exempelvis Stockholm handlar det om 15 000 kronor för en vecka, i Västra Götaland om 10 000 kronor och i Blekinge om 7 000 kronor.

Högst bonus ges i Norrbotten, med 25 000 kronor per semestervecka, följt av 20 000 per vecka i Värmland, Gävleborg och Örebro.

Barnmorskor från Finland

På förlossningsavdelningen i Umeå ser läget nu något bättre ut än för bara några veckor sedan. Detta efter att barnmorskor kunnat tas både från Örnsköldsvik och Lycksele, i samband med att de förlossningsavdelningarna håller stängt.

Man har även jobbat mer aktivt i år för att locka barnmorskor från Finland, med gott resultat.

– Det är otroligt skört, men vi har täckning på alla pass. Den stora lösningen är fler timvikarier, säger Michael Viklund, avdelningschef på förlossningen i Umeå.

TT: Vilket är ditt budskap till den som ska föda i Västerbotten i sommar?

– Det är ganska stabilt ändå. Det är kompetent, duktig personal, säger Michael Viklund.

Linnea Bergman/TT

Malin Johanson/TT

Fakta

Sju regioner uppger att läget inom förlossningsvården är bättre inför den här sommaren jämför med förra året, åtta att det är likadant som förra året och fyra att läget är sämre. Två regioner svarar att läget skiljer sig åt på olika förlossningsavdelningar.

Elva av 21 regioner uppger att det finns det risk att kvinnor kan tvingas resa till en annan region för att föda. De regionerna är: Blekinge, Halland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Skåne, Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Östergötland.

17 av 21 regioner uppger att de tar in hyrbarnmorskor. De regioner som inte gör det är Örebro, Dalarna, Västra Götaland och Gotland.

18 regioner ger bonus till barnmorskor som flyttar en eller flera semesterveckor. De som inte ger bonus för flyttade semesterveckor är Dalarna, Jönköping och Gotland.

16 regioner ger även bonus till barnmorskor som tar extrapass. 18 regioner anställer pensionärer för att få bemanningen att gå ihop.

Samtliga regioner uppger att de har kunnat bevilja fyra veckors sammanhållen semester till de barnmorskor som önskat i sommar.

Källa: TT:s enkät, besvarad av alla 21 regioner under perioden 10-23 maj 2023.