KLIMATOMSTÄLLNINGEN

Därför kan Haparanda bli solenergihuvudstad

Bild: Roland Magnusson/Mostphotos

Det finns tillräckligt med förnybar energi i Norrbotten för att regionen ska kunna leda den gröna omställningen. Och nu har Haparanda kommun börjat undersöka vilka möjligheter som finns för att öka produktionen av grön energi lokalt, skriver Energinyheter.se.

– Framtidens gröna industri kommer att behöva nyttja så stor kapacitet att dagens mängder av förnybar energi i Norrbotten visserligen är stor, men det planeras så många energiintensiva etableringar att den troligtvis inte kommer att räcka, säger Bengt Strandberg, tidigare näringslivschef i Haparanda Stad, till Energinyheter.se.

Kommunen planerar nu en storskalig solcellspark på en gammal torvtäkt.

– Det går inte att göra så mycket annat på den här marken, men att anlägga en solcellspark är idealiskt, och gärna med vatten under solcellerna som skapar en naturlig våtmark och ökar den biologiska mångfalden i området, säger Bengt Strandberg.

Att Haparanda har midnattssol är ett framgångsrecept. Men även snön på vintern bidrar till att solenergisatsningen kan bli lyckad, eftersom snön reflekterar solen.

– Den största utmaningen vi har nu är att hitta en eller ett par större elintensiva industrier som blir konsumenter av all den energi som den nya solcellsparken kommer att producera, säger Bengt Strandberg.

Energinyheter.se: Solenergins nordligaste huvudstad - Haparanda?