Solföretaget: Så driver nätbolagen upp dina avgifter

Dan-Eric Archer, vd för energitjänstföretaget CheckWatt, som bland annat tillhandahåller tekniska lösningar för solceller, bekräftar att subventionerad solkraft skapar problem i elnäten. Det får elkunderna betala för via nätavgiften. Samtidigt lägger han en stor del av ansvaret på elnätsbolagen. ”Deras främsta incitament är att ta kostnader i nätinvesteringar, för då tillåts de öka sina avgifter”, säger han till TN.
3 months ago |
Av: Pontus Nyman