FÖRETAGANDE I PRAKTIKEN

Forskningsprojekt ska syna hur företagen klarar elkrisen

Högskolan i Skövde. Bild: Pressbild

Småföretagens förmåga att hantera pandemi, inflation och energikris blir ett forskningsprojekt på Högskolan i Skövde.

Resultaten ska bidra med kunskap om hur företag kan stärka sin anpassningsförmåga, skriver skolan i ett pressmeddelande. Nytt med projektet är också att det undersöker parallella pågående kriser i små och medelstora företag.

– Då resurstillgången är en skillnad mellan småföretag och stora företag är kunskapen om krishantering i små och medelstora företag viktigt att utveckla, speciellt vid multipla kriser, säger Anders Billström, projektledare och lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, i pressmeddelandet.

Pressmeddelande: Företagens krishantering viktig för samhället