DEBATTEN OM UPPHANDLINGARNA

Företagaren: Stryp den osunda konkurrensen

Bjarte Bugge, grundare och vd på designbyrån Usify AB. Bild: Foto: Anna Hedensjö Johansson

Skattefinansierade aktörer som är aktiva på marknaden kan få konkurrensen att kantra. Det anser Bjarte Bugge, grundare och vd på designbyrån Usify AB.

Bjarte Bugge menar att offentliga aktörer konkurrerar om samma uppdrag som privata företag. Han önskar därför en ordentlig uppstramning av befintligt regelverk inom området.

En offentlig aktör som ett kommunalt bolag, ett statligt institut eller en region, har inte samma resultatkrav som ett privat företag. Därför kan de konkurrera med bland annat lägre priser.

– Frågan är om offentligt finansierad verksamhet över huvud taget ska konkurrera med privat på det sätt som görs idag, säger Bjarte Bugge.

– Offentliga forskningsinstitut konkurrerar idag inom ramen för sin egen forskning och utveckling, en affärsmodell som vi privata företag förstås inte har en chans att efterlikna. Det behövs en dialog om hur de här instituten och organisationerna egentligen är tänkta att fungera. Vilken är den verkliga samhällsnyttan?

Svenskt Näringsliv: Bättre upphandlingar är en vinst för alla