Löfven: EU inte bara en marknad

Statsminister Stefan Löfven och EU-kommissionens dåvarande ordförande Jean-Claude Juncker vid EU:s sociala toppmöte i Göteborg 2017. Nu följs mötet upp med ett liknande toppmöte i Portugal. Bild: Jonas Ekströmer/TT

EU (TT:s korrespondent)

EU ska bli mer rättvist – men med mjuka steg, hoppas statsministern inför ännu ett toppmöte med fokus på sociala frågor och arbetsmarknaden.

Fast kritikerna vill dra i nödbromsen.

Stefan Löfven (S) är högst konkret en orsak till att EU blivit mer intresserat av det sociala.

– Upprinnelsen var ett samtal mellan mig och dåvarande kommissionsordföranden Jean-Claude Juncker om behovet av att se till att människor far väl av utvecklingen så att välfärden fördelas på ett rimligt sätt. Gör den inte det så får vi ett motstånd mot utveckling i allmänhet, mot EU och mot politiken och det tjänar vi inget på, säger statsministern i en TT-intervju via webben.

Samtalet med Juncker banade väg för EU:s sociala toppmöte i Göteborg 2017. Där enades stats- och regeringscheferna om vad som nu kallas för en "social pelare", med 20 allmänna principer om vad man borde sträva mot när det gäller arbetsmarknaden, socialt skydd och arbetsvillkor.

Möte i Portugal

Nu ska pelaren stärkas ytterligare vid ännu ett socialt toppmöte, den här gången i portugisiska Porto under fredagen.

"Uppfyllandet av principerna . . . är nödvändiga för att garantera skapandet av fler och bättre jobb för alla", heter det bland annat i det som föreslås bli ett gemensamt uttalande efteråt.

Rent konkret är det inte mycket som det ska beslutas om i Porto. En handlingsplan från EU-kommissionen ska välkomnas, med löfte om att medlemsländerna på kommande toppmöten årligen ska stämma av hur långt man kommit när det gäller att uppfylla de olika principerna – om allt från rätten till pension och stöd för hemlösa till lika lön för lika arbete och barndagvård till rimligt pris.

"Dra i bromsen"

Regeringen talar flitigt om att det inte handlar om att beordra saker centralt från Bryssel.

– Ska det här få bäst verkan ska man göra det inom de strukturer och system och förutsättningar som man har inom respektive land. Det är då man snabbast uppnår resultat. Det behöver inte innebära ny EU-lagstiftning, men samordning – absolut, säger Löfven till TT.

Oppositionen har dock varit starkt skeptisk ända sedan början och tycker att EU ska hålla sig borta helt och hållet från arbetsmarknads- och socialområdet.

EU-parlamentsledamoten Sara Skyttedal (KD) hade helst sett att det inte hölls något socialt toppmöte över huvud taget.

– Det riskerar skapa legitimitet för framtida förslag som är skadliga för EU-samarbetet. Man behöver dra i nödbromsen ordentligt och vara tydlig med att det här är politikområden som inte hör hemma på EU-nivå, säger Skyttedal.

Mer än en marknad?

Hon tycker att regeringen är naiv och använder en "kontraproduktiv taktik" när man talar sig varm för sociala frågor på EU-nivå, men samtidigt ogillar de förslag som sedan kommer.

– Det tycker nog inte alla går ihop. Den svenska regeringen bör erkänna att det var ett stort misstag som man begick i Göteborg 2017, säger Skyttedal.

Statsministern står dock på sig om det sociala.

– Det här är en nog så viktig del i EU:s utveckling. Det är inte bara en marknad med företag och kapital utan här är människorna i mitten. Politikens uppgift är att se till att förbättra människors villkor och liv. Det här är ett sätt att göra det på och visa att nu är det ni medborgare som är i centrum, säger Stefan Löfven.

Wiktor Nummelin/TT

Portugals premiärminister António Costa är värd vid veckans EU-toppmöten i Porto. Arkivfoto. Bild: Francisco Seco/AP/TT
Dra i nödbromsen, tycker EU-parlamentsledamoten Sara Skyttedal (KD) om arbetet med EU:s sociala pelare. Arkivbild. Bild: Fredrik Persson/TT

Fakta

EU:s stats- och regeringschefer samlas under veckoslutet i Porto i ministerrådets nuvarande ordförandeland Portugal.

* På fredagen hålls ett socialt toppmöte om vägen vidare för EU:s sociala pelare, med brett deltagande även från andra EU-instanser och arbetsmarknadens parter. Mötet inleds klockan 14, lokal tid, och ska mynna ut i undertecknandet av "Porto-deklarationen", där ledarna ger sitt stöd till principerna i den sociala pelaren. Efteråt håller stats- och regeringscheferna en informell arbetsmiddag.

* Lördagen inleds med ett informellt toppmöte för stats- och regeringscheferna under förmiddagen, följt av ett möte med Indiens premiärminister Narendra Modi via webben under eftermiddagen.

Fakta

EU:s sociala pelare består av 20 icke bindande principer för bättre arbets- och levnadsvillkor. Rättigheterna är fördelade på tre områden: lika möjligheter och tillträde till arbetsmarknaden, rättvisa arbetsvillkor samt socialt skydd och inkludering.

Här är några av principerna:

* Alla har rätt till en utbildning av god kvalitet, praktik och livslångt lärande som rustar dem för att delta fullt ut i samhället och klara av förändringar på arbetsmarknaden.

* Män och kvinnor har rätt till lika lön för lika arbete.

* Arbetare har rätt till rättvisa löner som möjliggör en anständig levnadsstandard.

* Barn har rätt till omsorg och förskola till rimlig kostnad.

* Alla som saknar tillräcklig egen försörjning har rätt till adekvat minimiersättning som säkrar en värdig tillvaro i livets alla skeden. För de som kan arbeta, ska ersättning kombineras med incitament för att komma in på arbetsmarknaden.