ENERGIPRISERNA

Ilska vid hett energimöte i EU

Spaniens miljö- och energiminister Teresa Ribera kallar EU-kommissionens förslag om pristak på gas för ett "osmakligt skämt". Arkivfoto. Bild: Olivier Matthys/AP/TT

EU (TT:s korrespondent)

Inte tillräckligt, fräser ilskna ministrar om EU-kommissionens senaste förslag för energin.

Ännu ett hett extramöte pågår i Bryssel – medan Sveriges minister är i Helsingfors.

Efter hårt tryck från främst en rad länder i södra och östra Europa kom EU:s energikommissionär Kadri Simson i tisdags med ett förslag om pristak på gas – om än paketerat som en "marknadskorrigeringsmekanism".

Villkoren för att det ska träda i kraft är dock hårda – alltför hårda, enligt flera av de irriterade energiministrar som nu samlas i Bryssel för att diskutera läget på ännu ett extrainsatt ministermöte.

– Att sätta ett tak på 275 euro är inte något riktigt tak. Det behövs en mekanism som är mer realistisk, säger Greklands Konstantinos Skrekas på väg in till mötet.

– Vi är inte nöjda med det förslag som ligger på bordet. Det är osannolikt och näst intill omöjligt att den här mekanismen går igång. Och det är inte vad vi har bett om, fräser kollegan Miriam Dalli från Malta.

"Osmakligt skämt"

Kritikerna vill sänka taket rejält för att få det att träda i kraft tidigare och även lätta på villkoren.

– Det verkar utformat för att se till att det aldrig någonsin tillämpas. För oss verkar det som ett osmakligt skämt från kommissionens sida, säger Spaniens miljö- och energiminister Teresa Ribera, som även har stöd av bland annat Italien och Frankrike.

EU-kommissionen har försvarat sig med att det gäller att inte hota leveranssäkerheten och har oroat sig över att ett för lågt pristak skulle innebära att leverantörerna helt enkelt vänder sig till andra marknader i stället.

De får stöd av framför allt Tyskland.

– I allmänhet går det här åt rätt riktning, säger energiansvarige statssekreteraren Sven Giegold på väg in till mötet.

– Vi är öppna för att förhandla med de andra men för oss är det avgörande att skyddsåtgärder finns på plats och att vi undviker en ransonering av gas i Europa, säger Giegold.

Busch i Finland

Sverige håller sig i huvudsak vid sidan om striden, men konstaterar liksom de kritiska länderna att EU-kommissionens föreslagna villkor för mekanismen sitter högt upp.

– Sverige har ingen stark uppfattning i den här frågan. Men det är korrekt – om man ser bakåt i tiden skulle det här förslaget inte ha trätt i kraft vid något tillfälle, säger statssekreterare Daniel Liljeberg på plats i Bryssel.

Sverige kan ändå komma att få en tung roll i förhandlingarna, med tanke på att man tar över som ministerrådets ordförandeland från årsskiftet. I så fall får energiminister Ebba Busch (KD) en nyckelroll för att jämka ihop viljorna.

Fast vid dagens möte är hon inte på plats.

– Hon är i Finland i dag på ett annat väldigt viktigt möte och träffar (EU-kommissionens ordförande) Ursula von der Leyen och Finlands statsminister Sanna Marin i ett möte där man också kommer att diskutera det här, men det kommer att handla om skogsnäringen, säger vikarien Liljeberg.

Snabbare tillstånd

Striden om pristaket är formellt bara en diskussionspunkt i dag. Däremot förväntas energiministrarna ta beslut om flera andra av de nödåtgärder som EU-kommissionen lagt fram för att hantera den energikris som följt på Rysslands krig i Ukraina.

Det gäller dels åtgärder för att göra gemensamma gasinköp och få länderna att dela med sig till varandra, dels om att påskynda tillståndsprocessen för solkraft, uppdaterad vindkraft och värmepumpar.

– Det innebär för hela den europeiska unionen att vi får möjlighet till snabb utbyggnad av förnybar el, konstaterar Daniel Liljeberg i Bryssel.

Wiktor Nummelin/TT

EU:s energikommissionär Kadri Simson på väg in till det extrainsatta energiministermötet i Bryssel. Bild: Olivier Matthys/AP/TT

Fakta

EU-kommissionen föreslog i tisdags införandet av ett sorts pristak på naturgas, fast i form av en "marknadskorrigeringsmekanism".

Mekanismen ska träda i kraft automatiskt när priset på den nederländska gasbörsen TTF överstiger 275 euro per megawattimme under två veckors tid och priserna är minst 58 euro högre än referenspriset på flytande naturgas under minst tio handelsdagar i följd.

Om den nya mekanismen godkänns ska den träda i kraft redan från den 1 januari 2023. Samtidigt är det högst oklart om den någonsin kommer att behöva användas. De villkor som nämns i förslaget har endast varit aktuella under en ytterst kort period under den värsta prishetsen i augusti.

Fakta

Energiminister Ebba Busch (KD) deltar under torsdagen i mötet "Into the Woods" i Helsingfors, som enligt den finländska regeringens presentation handlar om att "diskutera hurdana lösningar skogarna kan erbjuda när det gäller att skapa goda livsmiljöer".

Mötet består bland annat av tre parallella paneldiskussioner, döpta till "Skogarnas framtid", "Bygga ett koldioxidneutralt Europa med hjälp av skogen" och "Arkitektur som inspireras av naturen".

"Evenemanget Into the Woods är ett led i initiativet Ett nytt europeiskt Bauhaus, vars syfte är att främja en hållbar utveckling, delaktighet och skönhet i den byggda miljön. Med Bauhaus avses den skola för arkitektur och formgivning som grundades i Tyskland på 1920-talet. De nordiska ländernas Nordic Bauhaus-program har godkänts som ett av kommissionens sammanlagt fem program. Nordic Bauhaus fokuserar på den byggda miljöns klimatpåverkan och cirkulär ekonomi", skriver den finländska regeringen på sin webbplats.