DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Rapport: Allt färre skadar sig allvarligt på jobbet

Bild: Jessica Gow / TT

Antalet allvarliga arbetsolycksfall minskade år 2020 jämfört med 2019. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring. Även antalet långa sjukdomsfall minskade under samma period.

Afa Försäkring baserar sin rapport på sin skadedatabas. Bolaget konstaterar att pandemin påverkade arbetsmarknaden och därmed också arbetsskadeutvecklingen.

– Vi kan se spår av covid-19-pandemins effekter även i vår statistik. Frånvaron bland anställda ökade både på grund av sjukdom och permitteringar. Olycksfallen har därför minskat i branscher där sysselsättningen och aktiviteten har påverkats negativt av pandemin, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på Afa Försäkring, i ett pressmeddelande.

Av de skador som sker är fallolyckor vanligast och lastningsolyckor näst vanligast.

Trenden med minskade sjukdomsfall, som har hållit i sig sedan 2016, fortsatte även under 2020.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade även mellan 2019 och 2020. Inom avtalsområde Svenskt Näringsliv/LO minskade antalet långa sjukfall för båda könen. Även risken minskade från 17,5 till 17,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta mellan 2019 och 2020, säger Anna Weigelt.

Rapport: Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro