REGELKRÅNGLET

Nya lagarna för sommaren 2022 – allt du behöver veta

Under sommaren börjar flera nya regler och lagar gälla. Driva Eget har sammanställt en lista över de viktigaste.

Den så kallade ”Svarta listan” i Konsumentskyddet uppdateras med fyra nya punkter över affärsmetoder som anses olämpliga. Det handlar bland annat om opassande marknadsföringsmetoder.

Sedan sker ändringar i las-reglerna. Det blir fler uppgifter som arbetsgivare är skyldiga att lämna skriftlig information om.

En annan regeländring är sänkt arbetsgivaravgifter för unga, skriver Driva Eget.

Nya lagar och regler för sommaren 2022 – allt du behöver veta