DE KRÅNGLIGA MILJÖTILLSTÅNDEN

”Klimatet har inte tid att vänta på tillstånd”

Nicklas Skår Bild: Ernst Henry Photography

Politiken behöver lyssna på näringslivet för att få till förenklade tillståndsprocesser, skriver Nicklas Skår, jurist vid Svenskt Näringsliv.

Tillståndsprocesserna är förutsättningen för att Sverige ska klara omställningen, oavsett om det gäller elektrifiering, infrastruktur, klimatutsläpp, bostadsbyggande eller industriell omvandling.

Men Nicklas Skår menar att våra tillståndsprocesser i miljölagstiftningen lider av bristande förutsebarhet och att de försenar och hindrar nödvändiga åtgärder.

”En reformering behöver genomföras under nästa mandatperiod om vi ska nå mål satta till 2030 och 2045. Men även det är för lång tid att vänta för omställningen och av säkerhetspolitiska skäl. Därför behöver lättnader komma så snabbt som möjligt. En utgångspunkt är Miljöprövningsutredningens förslag”, skriver Nicklas Skår på Svenskt Näringslivs webbsida.

”Klimatet har inte tid att vänta på tillstånd”.