FÖRETAGEN I VÄLFÄRDEN

Regeringen vill skärpa lag för att äga apotek

Socialminister Lena Hallengren (S) vill ha nya skarpare regler för vem som får äga och driva apotek. Arkivbild. Bild: Lars Schröder/TT

Vård (TT)

Regeringen vill begränsa möjligheterna för privata vårdgivare att driva apotek, och vice versa. Risken finns att medicin och vård ges i onödan om det finns pengar att tjäna.

Redan i dag finns begränsningar för läkare, läkemedelstillverkare och kommunala vårdföretag som vill äga och driva apotek.

Nu föreslår en utredare, på regeringens uppdrag, att inga vårdgivare ska få tillstånd att ha ett bestämmande inflytande över ett apotek. Det gäller även tandvård, estetisk kirurgi och veterinär verksamhet.

Egen vinning

– Människor ska känna sig trygga i att vård och läkemedel ges efter behov och att enskilda vårdgivare inte förskriver läkemedel eller ordinerar behandling för egen vinnings skull, säger socialminister Lena Hallengren (S) när hon tar emot utredningen.

Redan i dag finns samarbeten och samägande mellan apoteksbolag och olika digitala vårdgivare. Till exempel äger statliga Apoteket en del i Doktor24 och Apoteket Hjärtat är delägare i Min Doktor. Men inget av dessa samäganden når upp till en ägarandel på mer än 50 procent av aktierna och berörs därför inte av förslagen.

Men utvecklingen väcker ändå farhågor.

– Det finns en risk för onödigt vårdutnyttjande. Incitamenten kan vara starka att skriva ut läkemedel, och vice versa för en apotekare att hänvisa till en viss vårdgivare, säger utredaren Anna-Lena Sörenson.

Stämma i bäcken

Utredningen har inte sett några exempel på att det förekommer överförskrivning i de samarbeten och samäganden som finns i dag.

– Men det handlar också om att stämma i bäcken och se till att vi inte får en sådan situation. För det är väldigt svårt att senare ta steg tillbaka, säger Lena Hallengren.

Regeringen skickar nu ut förslagen på remiss för att få in synpunkter. Siktet är inställt på att ny lagstiftning ska kunna införas den 1 juli 2023.

Maria Davidsson/TT