DEN SVENSKA BESÖKSNÄRINGEN

Branschen: Snålt stöd till svensk turism

Bild: Fredrik Sandberg/TT

Turism (TT)

Norge och Danmark lägger minst tre gånger så mycket pengar som Sverige på att att marknadsföra sig för turister, visar nya siffror. Nu varnar turistnäringen för att snålandet kan negativa konsekvenser för sysselsättningen och tillväxten.

När återöppnandet av världen nu är i gång för fullt hoppas Visita, branschorganisation för besöksnäringen, att de utländska turisterna ska leta sig tillbaka till svenska resmål igen.

Men för att så ska ske måste turisterna hitta hit och då krävs mer resurser för att marknadsföra Sverige utomlands, anser Visita.

Enligt siffror som Visita sammanställt satsade Norge totalt motsvarande omkring 192 miljoner – eller 35 kronor per invånare – i sin statsbudget för internationell marknadsföring. I Danmark landade samma siffra på 177 miljoner kronor – 30 kronor per invånare.

"Sämst i klassen"

Sverige spenderade 120 miljoner kronor – 11 kronor per invånare.

– Man kan konstatera att Sverige är sämst i klassen av de här tre. Utländska turister som vill åka till ett nordiskt land kan komma att välja bort Sverige för att vi är för dåliga på att marknadsföra oss och då försenar man återhämtningen och vår möjlighet att skapa nya jobb i besöksnäringen. Konkurrensen om turisterna är stenhård, säger näringspolitisk chef för Visita.

Pandemiåren var dystra tider för turismen i Sverige. Mellan 2019 och 2020 sjönk det totala antalet gästnätter under sommaren från 16 miljoner till 9 miljoner. Förra året sågs en uppgång, dock inte till samma nivåper som före covidutbrottet.

– Besöksnäringen har varit igenom ett stålbad under pandemin, vi befann oss i fronten och tappade omkring 50 000 anställda som vi behöver få tillbaka, säger Anna Wallén.

"Kan bli betydligt bättre

TT: Kan man inte hävda att det är upp till enskilda städer, regioner och kommuner att skjuta till de pengar man anser behövs för marknadsföring?

– Vi tycker absolut att regioner och kommuner kan bli betydligt bättre, och vi driver på för att de ska marknadsföra sig mer. Men där lägger man förhållandevis lite pengar på att marknadsföra sina destinationer och då klarar man inte konkurrensen över huvud taget. Det är (turistorganisationen) Visit Sweden som har uppdraget att marknadsföra hela Sverige.

Klas Widestrand/TT