CORONARESTRIKTIONERNA

Så har viruset påverkat oss under året

Den 29 september 2021 öppnades Sverige upp helt efter många långa månader med restriktioner. Det gav glada miner och lång kö utanför nattklubben Etage på Stortorget i Malmö. Arkivbild. Bild: Johan Nilsson/TT

Pandemin (TT)

2020 firades inte ut med några större, glammiga fester. Restriktioner och rekommendationer höll oss i ett hårt grepp vid förra årsskiftet – och värre skulle det bli innan det blev bättre.

Några enstaka av landets äldsta invånare har fått sin första dos vaccin veckan innan 2020 blir 2021. Vaccineringen mot covid-19 kommer sedan att prägla hela det kommande året.

2 januari: Varianter i Sverige

Fall av nya virusvarianterna från Storbritannien och Sydafrika – som senare benämns som alfa- och betavarianterna – upptäcks i Sverige.

7 januari: Distansundervisning för högstadiet

Regeringen meddelar att högstadier får använda sig av distansundervisning då vårterminen drar i gång.

10 januari: Pandemilagen införs

Alkohollagen och ordningslagen räcker inte för att genomföra de smittskyddsåtgärder som anses behövas. Genom pandemilagen kan regeringen eller myndigheterna besluta om begränsade öppettider eller antal besökare för bland annat gym, butiker, festlokaler, kollektivtrafik och sportanläggningar, samt antal personer som får samlas på allmän plats. En verksamhet som bryter mot reglerna kan få vite eller i värsta fall tvingas stänga.

21 januari: Alkoholserveringsförbud förlängs

Regeringen förlänger förbudet att servera alkohol efter klockan 20.00 till den 24 januari.

23 januari: Valborg i Uppsala och Lund ställs in

Det blir inget traditionellt valborgsfirande i vare sig Uppsala eller Lund i år heller. Att i rådande situation planera för att samla omkring 150 000 personer anses inte försvarbart.

24 januari: Inreseförbud för norrmän

Inreseförbudet utvidgas till att omfatta Norge. Inreseförbudet mot Danmark och Storbritannien förlängs till 14 februari.

25 januari: Distanskravet lättar för gymnasieelever

Rekommendationen om undervisning på distans ersätts från den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

2 februari: Astra Zeneca pausas för äldre

Folkhälsomyndigheten beslutar att Astra Zenecas vaccin endast ska ges till personer mellan 18 och 64 år. Det är osäkert hur effektivt vaccinet skyddar de äldre.

4 februari: Negativt test vid inresa för alla

Resande från alla länder måste nu visa upp negativt covid-19-test för att få komma in i Sverige, beslutar regeringen, för att minska risken att nya varianter sprids.

23 februari: Fler regioner ger restriktioner

Region Sörmland inför skärpta rekommendationer med anledning av den ökande smittspridningen. Region Stockholm inför munskydd dygnet runt i kollektivtrafiken och hos frisören, på apotek och i livsmedelsaffärer. Även Gävleborg och Västerbotten har infört åtgärder.

24 februari: Pressad sjukvård behöver hjälp

Sjukvården i Region Jönköping begär förstärkning från andra delar av landet. Norrbotten skickar intensivvårdspatienter till anda län och i Västerbotten stoppas all icke akut vård som kräver vårdplats.

25 februari: Vaccinerade får träffa sina nära

Alla äldre på särskilda boenden som är fullvaccinerade kan åter få träffa sina nära och kära.

1 mars: Restaurangstängning 20.30 och ensam vid bordet

Serveringsställen och restauranger måste stänga senast klockan 20.30, oavsett om de har alkoholförsäljning eller inte. Men de får leverera hämtmat. Matställen i gallerior tillåts bara ha en gäst per bord.

6 mars: Maxantal i butiker och sportanläggningar

Inte fler än 500 personer tillåts totalt i varuhus, butiker, badhus gym- och sportanläggningar. Varje verksamhet ska begränsa antalet besökare till en per tio kvadratmeter.

6 mars: Restriktionsdemonstration bryter mot restriktioner

En demonstration mot coronarestriktioner hålls i Stockholm. Folksamlingen bryter mot restriktionerna genom att vara fler än antalet personer som får samlas.

16 mars: Stopp för Astra Zeneca

Folkhälsomyndigheten pausar användningen av Astra Zenecas vaccin helt då allvarliga biverkningar i form av blodpropp i kombination med blödning utreds av Europeiska läkemedelsmyndigheten.

20 mars : Nya demonstrationer mot restriktioner på flera platser

Polisen upplöser demonstrationen i Stockholm för att fler än det tillåtna antalet personer samlats. Demonstrationer hålls även i Malmö och Göteborg.

25 mars: Museer, konsthallar och djurparker ska räkna deltagare

Museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande måste räkna ut ett maxantal för tillåtna besökare. Besökare måste ges möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller använda handdesinfektion.

25 mars: Astra Zeneca till äldre

Efter det att oron för allvarliga biverkningar för personer över 65 år har avvärjts återupptas användningen av Astra Zenecas vaccin i den äldre gruppen. För de som är yngre än 65 år bedöms risken bestå och pausen fortsätter.

31 mars: Medellivslängden i Sverige sjönk 2020

Den förväntade medellivslängden minskade med 0,69 år för män och 0,40 år för kvinnor 2020 jämfört med 2019. Därmed bröts den tidigare ökningen av medellivslängden. Nivån 2020 landar på 2017 års nivå för män och 2018 års nivå för kvinnor.

1 april: Ger upp vaccinmålet

Regeringen ger upp målet att alla ska ha vaccinerats under första halvåret 2021 och siktar mot att erbjuda alla över 18 år vaccin den 15 augusti.

1 april: Gymnasieelever tillbaka till skolan

Folkhälsomyndighetens nationella rekommendation om fjärr- och distansundervisning för gymnasieskolan upphör.

8 april: Restriktioner förlängs

Smittspridningen i Sverige är hög och Folkhälsomyndigheten förlänger restriktioner för handeln och serveringsställen till 2 maj.

28 april: Barnmatcher tillåts

Barn födda 2002 eller senare får delta i enstaka matcher eller tävlingar utomhus.

29 april: Vaccin även för 16–17-åringar

Unga som är 16 och 17 år gamla och tillhör vissa riskgrupper ska erbjudas vaccin, enligt rekommendation från Svenska barnläkarföreningen.

8 april: Restriktioner förlängs igen

Smittspridningen i Sverige är hög och Folkhälsomyndigheten förlänger restriktioner för handeln och serveringsställen till 17 maj.

1 juni: Vuxna studenter åter till skolbänken

Fjärrundervisning för studerande vid universitet och högskolor, folkhögskola och kommunal vuxenutbildning avskaffas.

1 juni: Test för inresande avskaffas

Testning och isolering efter ankomst till Sverige för symtomfria svenska och utländska personer avskaffas. Beslutet gäller länder inom EU, EES och Schengen samt Storbritannien och ett antal andra länder. Svenska medborgare och inresande från Norge, Finland och Danmark får dessutom resa in utan att visa covidpass.

1 juni: Restriktioner lättas gradvis

Vuxna och barn får delta i mindre läger, cuper, matcher och motionslopp med max 150 deltagare. Fler får delta i religiösa sammanhang, gå på teater och idrott. Inomhus tillåts 50 personer med anvisad sittplats. Utomhus tillåts 100 personer utan anvisad sittplats och 500 personer med anvisad sittplats.

Restauranger får hålla öppet till 22.30. Men privata fester och middagar avråds fortfarande.

1 juni: Varianterna får nya namn

Världshälsoorganisationen uppmanar omvärlden att använda nya namn på varianter för att inte stigmatisera länderna som de upptäckts i. Varianten som upptäcktes i Storbritannien får namnet alfa, den i Sydafrika beta och den i Brasilien gamma. Subvarianterna som upptäcktes i Indien benämns delta och kappa.

8 juni: Normala arbetstider i vården

Flera regioner slutar använda krislägesavtalet när antalet covid-patienter minskar. Det innebär ordinarie arbetstider och bättre framförhållning vid schemaläggning.

14 juni: Hälften vaccinerade

51 procent av alla svenskar över 18 år har vaccinerats med minst en dos. Mer än en fjärdedel har fått två doser.

15 juni: Besöksförbud på BB och förlossning slopas i hela landet

Dalarna blir landets sista region att avveckla besöksförbudet på BB och förlossningsavdelningar.

22 juni: 16 och 17-åringar ska vaccineras

Folkhälsomyndigheten ger beskedet att 16- och 17-åringar ska erbjudas vaccin. Skälet är att de själva ska skyddas mot sjukdom – men även bidra till ett bättre samhällsskydd.

24 juni: Vaccinmål skjuts upp igen

Det saknas vaccindoser för att kunna vaccinera i den takt som regeringen hade tänkt sig. Det nya målet för när alla från 18 år ska ha erbjudits en dos blir 19 september – ett mål man lyckas hålla.

1 juli: Vaccinpass i EU införs

Fritt fram att resa mellan länder inom EU med covidbevis för den som är vaccinerad, har ett negativt test eller har haft covid-19.

15 juli: Fler restriktioner lyfts

Bussar och tåg får nu fyllas helt. Gräns vid visst antal kvadratmeter per person för handelsplatser, gym, museer, nöjesparker med mera tas bort.

16 juli: Delta tar över

Delta har blivit den dominerande virusvarianten bland de som är smittade i Sverige.

26 augusti 2021: Tredje spruta

Personer med nedsatt immunförsvar ska få en tredje vaccindos.

23 september: Covidlagen förlängs

Riksdagen har röstat igenom en förlängning av covid-19-lagen och serveringslagen till den 31 januari 2022.

28 september: Fler ska få tredje dos

Alla över 80 år, boende i särskilt boende eller de som har hemtjänst ska få en tredje dos vaccin mot covid-19.

29 september: Sverige öppnas upp helt

Alla restriktioner i det svenska samhället hävs, men inom vård- och omsorg består vissa smittskyddsåtgärder. Uppmaningen att vaccinera sig och att stanna hemma och testa sig vid symtom på covid-19 ligger kvar.

1 oktober: Reseavrådan hävs helt

14 mars 2020 införde UD för första gången en avrådan för icke-nödvändiga resor till alla världens länder. Över 1,5 år senare hävs nu avrådan av pandemiskäl helt.

6 oktober: Moderna pausas för yngre

Alla födda 1991 och senare ska inte längre få Modernas vaccin på grund av signaler om ökad – men liten – risk för biverkningen inflammation på hjärtmuskel eller hjärtsäck.

11 oktober: Vaccinstart för 12–15-åringar

Nästan alla regioner inleder nu erbjudandet om vaccinering av barn i åldrarna 12–15 år.

27 oktober: Påfyllnadsdos till äldre

Alla som är 65 år och äldre samt personal på särskild boende för äldre och i hemsjukvård och hemtjänst erbjuds en påfyllnadsdos covid-19-vaccin.

29 oktober: Hård kritik från coronakommissionen

Slutsatserna i den andra av tre rapporter från coronakommissionen är att ansvaret brustit på vissa områden. Hanteringen kallas både senfärdig och undermålig.

1 november: Testning slopas för vaccinerade

Vaccinerade behöver inte längre testa sig vid symtom, men ska fortsatt stanna hemma vid sjukdom.

22 november: Tester återinförs för vaccinerade

Folkhälsomyndigheten backar och nu ska alla från förskoleklass och äldre som får symtom på covid-19 återigen testa sig.

24 november: Stanna hemma om någon annan är sjuk

När en person testar positivt för covid-19 ska alla boende i samma hushåll – vaccinerade och ovaccinerade – stanna hemma i sju dagar och testa sig för covid-19.

26 november: Varianten omikron upptäcks

Alla som vistats i Sydafrika, Lesotho, Botswana, Zimbabwe, Moçambique, Namibia eller Eswatini (Swaziland) de senaste sju dagarna uppmanas från och med nu att testa sig innan de reser in i Sverige och ännu en gång efter fem dagar för att minska risken att nya virusvarianten omikron sprids i Sverige.

1 december: Vaccinationsbevis införs

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare krävs att man visar ett vaccinationsbevis, digitalt eller på papper, samt legitimerar sig.

8 december: Begynnande fjärde våg och avståndskrav återaktualiseras

Restauranger ska se till att besökare håller avstånd, munskydd ska bäras vid trängsel i kollektivtrafiken och arbetsgivare ska öppna för möjlighet till hemarbete.

Allmänheten uppmanas att hålla avstånd till andra och undvika rusningstid i kollektivtrafiken.

23 december: Avståndskraven utökas

Alla bör undvika miljöer med trängsel. Mer specifikt avråds cuper och läger och på allt från mässor och handelsplatser till kulturevenemang krävs tio kvadratmeter per person i lokalen. Endast sittande restauranggäster tillåts och sällskap måste hålla avstånd.

För arrangemang sätts olika deltagartak beroende på förutsättningarna.

28 december: Egen plats blir obligatoriskt

Utländska resenärer behöver ett negativt test som inte får vara mer än 48 timmar gammalt för att resa in i Sverige. På långväga bussar och tåg ska resenärer har egen sitt- eller sovplats.

Helena Björk/TT

Fakta

Listan är baserad på pressmeddelanden från regeringen, pressmeddelanden från Folkhälsomyndigheten samt artiklar ur TT:s arkiv.

Listan speglar ett urval av viktiga händelser relaterade under pandemin med fokus på restriktioner och åtgärder som allmänheten påverkats av.