DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Därför väntar storm på arbetsmarknaden

När samhället börjar återgå till det normala väntas en stor personalrotation då många ser sig om efter något nytt, enligt rekryteringsexperten Michael Gabrielsson.

I januari 2021 uppgav 41 procent att de överväger att byta arbetsgivare och 15 procent att de vill byta arbetsgivare inom en snar framtid. Detta visar den internationella rapporten Work Trend Index från Microsoft.

I samband med att restriktionerna hävs och fler återvänder till arbetsplatsen väntas dessa nu i stor utsträckning byta arbetsgivare, menar en svensk expert.

– I och med att många under pandemin varken har träffat chefer eller kollegor kan vi se att lojaliteten mot arbetsgivaren minskat. Tidigare under pandemin har det varit för osäkert att byta jobb, men nu när ekonomin är mer stabil och det rör sig på arbetsmarknaden lockas fler till att ta steget och byta jobb, säger Michael Gabrielsson, rekryterings- och interimsexpert på Scandinavian Executive, i ett uttalande.

De som väntas byta arbetsgivare är i första hand med nyckelroller som specialister inom ekonomi, HR, IT men även ledande befattningar som HR-chefer, linjechefer och CFO.

Det blåser upp till storm på arbetsmarknaden – många väntas byta jobb i höst