DEBATTEN OM LAS

Detta innebär nya LAS för arbetsgivare

Bild: <ELDIN HASANAGIC>>WWW.FOTON.BA

Teknikföretagens biträdande förhandlingschef Maria Möller förklarar i Magasin t: vad nya LAS innebär för dig som arbetsgivare.

Som grund för det förslag till nya lagen om anställningsskydd ligger en överenskommelse mellan Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal.

– Genomförs förslagen så ser vi att flexibiliteten och förutsebarheten ökar för arbetsgivaren och det finns goda förutsättningar för att en moderniserad arbetsrätt kan stärka företagens internationella konkurrenskraft, säger Teknikföretagens biträdande förhandlingschef Maria Möller till t:.

En uppsägning från arbetsgivaren ska grunda sig på sakliga skäl, istället för som i dag saklig grund. Sakliga skäl kan vara arbetsbrist eller förhållanden som rör arbetstagaren personligen.

– När det gäller förändringarna i uppsägning på grund av personliga skäl är det övergripande syftet att öka förutsebarheten för såväl arbetsgivare som arbetstagare vad gäller bedömningen av om det finns tillräckliga skäl för uppsägning eller inte, säger Maria Möller till t:.

t: Detta innebär nya LAS för arbetsgivare