DEBATTEN OM LAS

Så blir nya LAS – ”Största förändringen i modern tid”

Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson (MP), Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson (C), abetsmarknadsminister Eva Nordmark och Arman Teimouri, arbetsmarknadspolitisk talesperson (L). Bild: Henrik Montgomery/TT

”Vi reformerar arbetsrätten i enlighet med vad vi lovade i januariavtalet”, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, på en pressträff. Sverige får nu ett av världens bästa omställningssystem, konstaterar hon.

På en pressträff under måndagseftermiddagen presenterade arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) utredningarna om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden.

Strukturomvandlingen går allt snabbare, möjligheterna att ställa om och kompetensutveckla sig blir allt viktigare under arbetslivet. De företag som inte hänger med slås ut, konstaterar Eva Nordmark på pressträffen.

– Att ha anställda med rätt kompetens blir allt viktigare, säger hon.

Sverige får nu ett av världens bästa omställningssystem, konstaterar hon.

– Det är den största förändringen på svensk arbetsmarknad i modern tid. Det är förslag som stärker Sverige och vår konkurrenskraft, samtidigt som arbetstagarna får en trygghet som är anpassad till dagens arbetsmarknad, säger Eva Nordmark på pressträffen.

”Det blir ett förtydligande”

Regeringen föreslår bland annat att reglerna för sakliga skäl ska vara dispositiva, avvikelser från turordningsreglerna ska kunna göras genom kollektivavtal och att en anställning upphör vid uppsägningstidens slut, även om det är en tvist mellan arbetsgivare och arbetstagare.

– Första förslaget vi presenterar när det gäller arbetsrätten rör det som kallas personliga skäl. Det blir ett förtydligande så att det blir mer förutsägbart för arbetstagare och arbetsgivare, säger Martin Ådahl, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Centerpartiet.

Han säger att arbetsgivarens omplaceringsskyldighet ska finnas kvar även framöver.

Regeringen föreslår också i enlighet med det parterna kommit överens förra hösten att reglerna för sakliga skäl ska vara dispositiva. Partner har alltså ha rätt att avtala annat i kollektivavtal.

– Nästa stora förändring är uppsägning på grund av arbetsbrist. Reglerna omfattar hädanefter tre anställda och det är oavsett företagets storlek, säger Ådahl.

Särskild visstidsanställning

Regeringen föreslår att anställningsformen allmän visstidsanställning ersätts med den nya anställningsformen särskild visstidsanställning.

– Det ska bli mindre riskabelt att anställa. Företagen ska inte stå med höga kostnader vid en felrekrytering. Det kommer att underlätta för företag att anställa personer som är arbetslösa, säger Ådahl.

Regeringen föreslår även ett nytt offentligt grundläggande omställnings- och kompetensstöd.

– Dagens arbetsmarknad ställer höga krav på kompetens och även på förmåga att ställa om till nya arbetsuppgifter och nytt jobb, säger Leila Ali Elmi, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Miljöpartiet de gröna.

Regeringen ska även inrätta en ny nämndmyndighet för att i förekommande fall pröva överklaganden av beslut som rör det nya stödet. Den nya myndigheten ska heta Överklagande­nämnden för omställnings- och kompetensstöd.

Inte utbildningar med ”hobbykaraktär”

Dessutom föreslås ett nytt parallellt offentligt studiestöd – så kallat omställningsstudiestöd. Men det kommer inte att bli fritt fram att att läsa vilken utbildning som helst, menar Arman Teimouri, arbetsmarknadspolitisk talesperson för Liberalerna. Det får inte vara en utbildning av hobbykaraktär, utan den ska leda till jobb.

– Vi talar här om utbildningar som stärker individen i ett bredare perspektiv, inte utbildningar som behövs för att en anställd ska klara att utföra sina aktuella arbetsuppgifter. Den typen av utbildningar är och förblir arbetsgivarens ansvar, säger han.

Eva Nordmark igen:

– Coronakrisen har prövat vårt land på många sätt. Arbetslösheten har ökat, inte minst långtidsarbetslösheten. Nu är det dags att blicka framåt. Vi ska ta sats ur krisen för att bygga vårt samhälle starkare och då måste vi sätta jobben först. Med de här förslagen läggs grunden för ett nytt huvudavtal på svensk arbetsmarknad.

De tre utredningarna

De tre parallella utredningarna som nu presenteras har sett över:

  • Anställningsskydd och tillhörande a-kassefrågor.
  • En ny omställningsorganisation som ska erbjuda och finansiera grundläggande omställnings- och kompetensstöd.
  • Ett nytt och parallellt offentligt studiestöd.

Regeringen: Digital pressträff om flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden

Regeringen: Nu tas nästa steg mot genomförandet av Januariavtalet med flexibilitet, omställningsförmåga och trygghet på arbetsmarknaden