DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Väntade på besked från CSN i ett år – ”Går inte att leva på ingenting”

Sara Riis Hasselskog väntade i ett år på att få besked från CSN om omställningsstudiestödet. Bild: Privat, CSN

Snart två år efter införandet dras omställningsstudiestödet fortfarande med långa handläggningstider. Sara Riis Hasselskog sökte stödet inför hösten 2023. Avslaget kom först nu i vår. ”Jag tror att drömmen faller för många”, säger hon till TN.

Inför höstterminen 2023 hade Sara Riis Hasselskog i Malmö bestämt sig för att börja studera. För att få ekonomin att gå ihop under tiden valde hon att ansöka om omställningsstudiestödet.

Nästan ett år senare, i maj 2024, fick hon beskedet. Omställningsstudiestödet hade inte blivit beviljat.

– Jag trodde först att det handlade om vårterminen för jag sökte då också och tänkte att det ju var i senaste laget eftersom terminen nästan är slut nu. Men sen såg jag att avslaget gällde höstterminen 2023, säger hon till TN.

– Jag var inte beroende av få stödet, men det hade så klart varit till stor hjälp. Det kostar med barn, bostad, bil och så vidare. Men eftersom jag inte fick något besked fick jag ta studielån från CSN i stället. Det går ju inte att leva på ingenting. Det är inget jag ångrar för jag ser inte att jag hade kunnat göra på något annat sätt. Men andra har kanske inga veckor kvar hos CSN och då går ju inte det.

Tvingades ta studielån

CSN motiverade sitt avslag med att hon hade tagit studielån, vilket Sara Riis Hasselskog alltså var tvungen att göra för att kunna påbörja sina studier. Alternativet hade varit att avsäga sig sin studieplats.

Omställningsstudiestödet är dock betydligt högre än det traditionella CSN-lånet, som ju dessutom måste betalas tillbaka.

– Det är klart att det har varit hårt. Men jag är duktig på att hålla i pengar och jag hade lite besparingar sedan tidigare som jag har kunnat använda vid speciella tillfällen. Jag vet inte hur det hade fungerat annars, om det är meningen att man ska vänta med att plugga till man har fått besked, säger hon.

– De långa handläggningstiderna gör att det är svårt att fatta beslut om hur man ska göra. För min del har jag som sagt klarat mig ändå, men det finns andra som inte har den möjligheten.

Tror du att många undviker att börja studera eftersom de inte får besked i tid?

– Ja, jag tror att drömmen faller för många. Det är en riktigt bra möjlighet men om man inte får besked så tror jag att många väljer att avsäga sig sin plats. Och det är tråkigt eftersom det är en så fantastisk chans.

Efterlyser effektivitet

Sara Riis Hasselskog är noga med att påpeka att hon inte lägger skulden på CSN och att det behövs resurser för att den här typen av reformer ska kunna fungera som det är tänkt. Men hon menar att det borde ha gått att arbeta mer effektivt, till exempel att med hjälp av AI sålla bort alla som har tagit studielån eller är i fel ålder, för att på så sätt korta köerna.

TN har även varit i kontakt med en annan person som fick sitt stöd beviljat efter att ha väntat och studerat i ett år. Hon kommer nu att få stödet utbetalat i efterhand.

– Jag har flera vänner som har fått ta del av omställningsstudiestödet och det har haft en enorm betydelse för dem. Så det är en fantastisk chans men det hade varit skönt att få besked tidigare, säger Sara Riis Hasselskog.

”De långa handläggningstiderna gör att det är svårt att fatta beslut om hur man ska göra.”

För Stefan Tärnhuvud, pressekreterare hos CSN, kommer informationen om de sena besluten inte som någon överraskning. När TN ringer upp får vi veta att myndigheten snart är klar med handläggningen av de ansökningar som inkom i oktober 2022.

– Vi hanterar ansökningarna i den takt de kommer in och har man 10 000 personer framför sig i kön så tar det tyvärr tid. Det är naturligtvis jättetråkigt och det var inte det här vi såg framför oss när det här stödet infördes, säger Stefan Tärnhuvud.

Mer komplext

Jämfört med vanliga studiemedel, där det ofta bara tar ett par dagar att få besked, är upplägget för omställningsstudiestödet betydligt mer komplext, förklarar han. Det är en rad villkor som ska uppfyllas. Exempelvis måste den sökande vara i åldern 27 – 62 år, ha arbetat i viss utsträckning under de senaste åren och utbildningen ska också stärka personens ställning på arbetsmarknaden. Du kan heller inte få omställningsstudiestöd för en period då du haft vanligt studiemedel.

I de fall då en person har haft samma arbetsplats de senaste tio åren är det oftast enklare att få alla fakta på bordet än om någon har haft flera arbetsgivare, varit föräldraledig eller sjukskriven och kanske även studerat.

CSN arbetar på att korta handläggningstiderna, enligt Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på myndigheten. Bild: Pressbild

Dessutom har handläggningen försenats av att CSN har haft för få handläggare, att det inte har funnits något lämpligt IT-stöd på plats och att det har varit ett väldigt högt söktryck, enligt Stefan Tärnhuvud.

– Att man har fått vänta i över ett år är väldigt olyckligt. Men det finns också exempel på personer som har fått besked efter åtta veckor. Och allt däremellan.

Tusentals ansökningar direkt

I den första sökomgången, som ägde rum från och med oktober till och med december 2022, kom det in flera tusen ansökningar på bara ett par dagar. Då beviljade CSN inte ens 15 procent av ansökningarna eftersom många inte levde upp till de villkor som fanns.

Sedan dess har CSN bland annat anställt fler handläggare, förtydligat villkoren för stödet på myndighetens webbplats och skickat förslag på förenklingar i regelverket för stödet. Och sedan mars i år finns det åtminstone ett grundläggande systemstöd på plats, berättar Stefan Tärnhuvud.

Det blir ju ett moment 22 att någon söker studielån för att hon eller han inte fått besked om omställningsstudiestödet och sen får avslag med motiveringen att man inte kan få stödet om man har tagit studielån?

– Ja, och det är väldigt tråkigt att höra att personer drabbas på det sättet. Men det är så villkoren ser ut och vi är medvetna om problemet. Jag kan inte säga så mycket mer än att vi jobbar på att korta handläggningstiderna.

Ansökningar om omställningsstudiestöd skickas in till CSN inför varje termin och hittills har myndigheten hanterat över 60 000 ansökningar i totalt fyra sökomgångar. Men fortfarande finns 30 000 ansökningar i CSN:s system som väntar på att betas av.

När tror du att det här kan fungera bättre?

– Det fungerar redan bättre än det gjorde i början och handläggningstakten har ökat. Men vi behöver bli ännu bättre. Det är svårt att säga när vi kan ha uppnått mer normala handläggningstider men vi har förhoppningar om att det ska se ljusare ut under andra halvan av 2024 och början av 2025.

Sara Riis Hasselskog väntar fortfarande på besked om vårterminen 2024, men eftersom hon har tagit studielån räknar hon med att det blir avslag igen. Hon är dock fortsatt positiv till att stödet finns och avskriver inte att hon kommer att söka det igen.

– Man kan bara få det beviljat en gång så jag har ju fortfarande chansen kvar om jag skulle vilja plugga igen i framtiden.