DEN SVENSKA ARBETSMARKNADEN

Klart: Omställningsstödet ses över – reglerna ska bli enklare

Omställningsstudiestödet fyller en viktig funktion, anser utbildningsminister Mats Persson (L). Arkivbild. Bild: Lars Schröder

Det måste bli enklare att ställa om på arbetsmarknaden, anser parterna. Helt rätt, anser regeringen, som nu meddelar att omställningsstudiestödet ska förenklas. ”Det är angeläget”, säger utbildningsminister Mats Persson (L) i ett pressmeddelande.

Omställningsstudiestödet, som möjliggör för den som har arbetat en längre tid att vidareutbilda sig eller utbilda sig till ett nytt yrke, har mötts av ett stort intresse. Men reglerna för att söka stödet har varit för komplicerade, anser bland andra arbetsmarknadens parter, som i ett gemensamt remissvar uppmanat regeringen att se över stödet.

Nu får de gehör för sina önskemål. Reglerna för omställningsstödet ska nämligen förenklas, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Bland annat ska fler kunna få tillgång till stödet och ansökningsprocesserna ska bli kortare.

– Det är angeläget att förslag som förenklar handläggningen av omställningsstudiestödet kan komma på plats så snart som möjligt. Stödet fyller en viktig funktion för dem som behöver stärka sin ställning på arbetsmarknaden och därmed för samhällets och näringslivets kompetensförsörjning, säger utbildningsminister Mats Persson (L), i en kommentar.

De nya reglerna ska börja gälla den 1 april i år.

Pressmeddelande: Regeringen förenklar reglerna för omställningsstudiestödet