FRAMTIDENS ARBETSMARKNAD

Parternas krav: Förenkla omställningen på arbetsmarknaden

”Myndigheten har föreslagit en mängd justeringar för att underlätta sin handläggning. Det är vi i grunden positiva till och har försökt svara så konstruktivt som möjligt för att bidra till att rätt personer kommer in i systemet i rätt tid”, säger Carina Lindfelt. Bild: Jessica Gow/TT, Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Gör regelverket för omställningsstudiestödet enklare och mer tillgängligt för fler. Det vill arbetsmarknadens parter, som gemensamt har svarat på två statliga remisser. ”Vi vill att regeringen genomför det här snabbare”, säger Carina Lindfelt på Svenskt Näringsliv.

Omställningsstudiestödet har nu varit på plats i snart ett och ett halvt års tid. Då är det hög tid att rätta till några av de barnsjukdomar som har uppstått. Det menar arbetsmarknadens parter, som gemensamt har skickat in två remissvar för att lösa ett par problem som har uppstått längs med vägen.

Det första handlar om möjligheten för personer som redan befinner sig i bristyrken att studera till ett annat bristyrke. Praxisen har blivit att möjligheten att gå från ett bristyrke till ett annat har stoppats. Det har Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) som har landat i, förklarar Carina Lindfelt, chef för arbetsmarknad på Svenskt Näringsliv.

– Det är en alldeles för snäv tolkning och den måste vi ta bort, säger hon.

Men varför är det här viktigt? Om du redan befinner dig i ett bristyrke är det väl dumt att skapa ytterligare brist i det yrket?

– Det kan finnas olika skäl. Till exempel kan det handla om att bristyrket är på väg att försvinna eller om att en person riskerar att få förslitningsskador och inte kan jobba kvar i sitt nuvarande yrke, utan måste skola om sig, säger Carina Lindfelt.

För mycket dokumentation

Det andra problemet handlar om det regelverk som CSN ska hantera i och med den nya reformen. Personer som söker omställningsstudiestödet ska skicka in olika underlag för att bevisa att de uppfyller arbetsvillkoret för att kunna beviljas stödet. All dokumentation har visat sig svår för CSN att administrera och har bidragit till att handläggningstiderna blivit orimligt långa, menar Carina Lindfelt.

I ett försök att förenkla regelverket har CSN skrivit en promemoria, Uppdrag att ta fram förslag på regelförenklingar inom omställningsstudiestödet, som Utbildningsdepartementet har skickat på remiss och som parterna har svarat på.

− Myndigheten har föreslagit en mängd justeringar för att underlätta sin handläggning. Det är vi i grunden positiva till och har försökt svara så konstruktivt som möjligt för att bidra till att rätt personer kommer in i systemet i rätt tid, säger Carina Lindfelt.

Hon förklarar att det finns flera skäl till att handläggningstiderna är långa, inte bara det komplicerade regelverket utan också bland annat för att möjligheten till omställningsstudiestöd har blivit betydligt mer populärt än någon kunde förvänta sig. Många som borde ha fått stödet har nu låtit bli att studera och ytterligare andra har tvingats ta privata lån för att finansiera studierna.

− Det är viktigt att vi gör så mycket som möjligt för att snabba på processen, säger hon.

Hur tycker du att myndigheterna och politikerna har levererat på överenskommelsen så här långt?

− CSN har gjort vad de har kunnat givet förutsättningarna. De, precis som vi parter, har haft många möten med politikerna. Nu behöver politikerna skjuta till pengar till myndigheten, säger Carina Lindfelt.

− Jag skulle önska att förändringarna i lagstiftningen kom på plats nu. Vi vill att regeringen genomför det här snabbare.

Det har varit många problem med omställningsstudiestödet. Hur tror du att det kommer att se ut framöver?

− Jag tror det här är viktiga justeringar i regelverk och handläggning för att underlätta handläggningen på CSN så att folk får sina besked om pengar i rätt tid. Det kommer att leda till att många vågar ta chansen att studera, säger Carina Lindfelt.

− Det finns ett stort intresse av att studera och ta till sig det livslånga lärandet. Det är positivt.