DEN SVENSKA UTBILDNINGEN

Utredaren: Därför krävs höjd ersättning för yrkesutbildningarna

Elof Hansjons (S) är kommunalråd och utbildningsnämndens ordförande i Södertälje. Han lämnade nyligen in en ny utredning om hur den framtida yrkesutbildningen ska utformas. Bild: Marie Pårs Edgren

Det svenska näringslivet skriker efter yrkesutbildad personal. För att stärka utbudet av yrkesutbildningar föreslår en ny statlig utredning höjda ersättningar till kommunerna. ”Får vi inte till yrkesutbildningen så blir det samhällsekonomisk katastrof”, säger den särskilda utredaren Elof Hansjons till TN.

Statsbidraget för att anordna kommunalt yrkesvux ligger i dag på 75 000 kronor per årsplats (800 poäng), motsvarande 93,75 kr per poäng. Elof Hansjons föreslår i utredningen att det ska räknas upp med 20 procent, till 90 000 kronor per årsplats, motsvarande 112,5 kr per poäng.

– Vi ser att det behövs en viss höjning av statsbidraget eftersom det helt enkelt inte har höjts på flera år, så det behövs någon form av uppräkning för att täcka ökade kostnader, säger han.

Elof Hansjons tror inte att höjda ersättningsnivåer kommer att lösa alla problem som finns med yrkesutbildningar. Det behöver också finnas yrkeslärare, sökande elever, lokaler att verka i och praktikplatser för eleverna. Han har dessutom föreslagit en helt ny utbildningsform, yrkesskolan.

– Den höjda ersättningen ska ses i kombination med annat, till exempel yrkesskola som vi lämnar som förslag. Men vi ser att många kommuner inte får in några anbud från enskilda anordnare för att genomföra yrkesutbildningar till de ersättningsnivåer som finns idag, säger han och fortsätter:

– Det finns en hel del leverantörer som inte vill erbjuda utbildningar med dålig kvalité, vilket det bedömer att det blir med dagens ersättningsnivåer för många utbildningar. Jag tror att vi kommer se fler leverantörer som är villiga att lämna anbud med höjda statsbidrag.

”Då blir det en samhällsekonomisk katastrof”

Elof Hansjons menar att det både finns samhällsekonomiska och moraliska argument bakom en satsning på yrkesskolan.

– Får vi inte till yrkesutbildningen när vi har så stort underskott av yrkesutbildat folk så blir det samhällsekonomisk katastrof, säger han.

– Det finns också också en stor moralisk vinst i att människor kan utbilda sig till något det trivs med och känner sig duktiga på, och har möjlighet att omskola sig om de hamnat fel.

Elof Hansjons menar att det finns en bred samsyns mellan arbetsmarknadens parter och politiken i synen på yrkesutbildningarna, och är hoppfull om att flera av förslagen i utredningen kommer att bli verklighet.

– Utredningen tillsattes av en socialdemokratiskt ledd regering och fick fortsätta verka under nuvarande regering, så det finns en bred politisk vilja att vi ska ha vettiga utbildningar för arbetsmarknaden, säger han och fortsätter:

– Sen är det klart att det kommer komma en del kloka synpunkter nu när utredningen är ute på remiss, men på det stora hela så uppfattar jag att det finns en uppbackning från SKR, från utbildningsföretag, från utbildningssamordnare, från de olika politiska partierna och från arbetsmarknadens parter kring att jobba med arbetsmarknadsutbildning.

Hela utredningen går att läsa här.